Den store depression 1929

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 12
  • 18
  • 8830
  • PDF

Den store depression 1929

Dette er en undersøgelse af Den Store Depression, som begyndte i 1929. Opgaven fokuserer på årsagerne til Den store depression - Wall Street Krakket.

Problemformulering

Opgaven vil se nærmere på, og undersøge omstændighederne omkring børskrakket på Wall Street i 1929.
Opgavebesvarelsen vil blive set fra et internationalt perspektiv; opgavens hovedfokus vil derfor ligge på de amerikanske forhold – eftersom landet betragtes som hovedkilden til det verdensomfattende børskrak i 1929.

Redegør for perioden op til børskrakket.
Redegør for hvad som helt konkret skete på aktiemarkedet i perioden; herunder ”De sorte dage”.

Analyser hvordan udviklingen op til krakket, kunne lede til børskrakket i Wall Street d. 24. oktober 1929.
Analyser de konsekvenser som krakket helt eller delvist havde for resten af samfundet globalt set; herunder verdensøkonomien. Kom herind på hvad der blev gjort af foranstaltninger der blev gjort for at imødekomme/undgå krakket.

Diskuter hvad der havde afgørende betydning for krakket
Diskuter, hvordan den efterfølgende krise kunne være blevet løst.

- Her diskuteres de to økonomiske teorier mellem Karl Marx og John Keynes.

Indhold

1. Introduktion til Wall Street-krakket i 1929 2
2. Problemformulering 2
3. Redegørelse for perioden op til og under børskrakket 2
3.1 Baggrund for børskrakket i 1929 2
3.1.1 2.1.2 Verdenssituationen op til 1929 2
3.1.2 USA op til Børskrakket i 1929 3
3.1.3 USA's økonomiske politik frem til 1929 4
3.2 De sorte dage 4
4. Analyse af årsagerne til Børskrakket i 1929 5
4.1 Årsagerne til Børskrakket på Wall Street i 1929 5
4.1.1 Aktieboom, Investment trusts, pool virksomheder og marginloan 5
4.1.2 Landbrugssektoren 6
4.1.3 Kapitalmonopoler og ulige fordeling 6
4.1.4 Diskontoen 6
5. Analyse af krakkets konsekvenser 6
5.1 Krakkets globale konsekvenser 6
5.1.1 Verdensøkonomien 7
5.1.2 De samfundsmæssige konsekvenser 7
5.1.3 ”Når USA nyser får Europa lungebetændelse” 8
5.1.4 Landbrugets krise 8
5.1.5 De politisk følger 9
5.1.6 De amerikanske tiltag 9
6. Diskussion om hvad der har haft afgørende betydning for krakket 11
6.1 Var krakket følge af en markedsorienteret og liberal politik? 11
7. Diskussion om forskellige kriseløsninger 11
7.1 John M. Keynes teori 12
7.2 Karl Marx 12
7.3 John Keyne VS. Karl Marx 12
8. Konklusion 13
9. Refleksion 14
10. Litteraturliste 15
11. Bilag 16
11.1 Investment Trusts 16
11.2 Dow Jones Industrial Average Udvikling 1921-1932 16
11.3 Hoovervilles 17
11.4 Arbejdsløshed 17

Uddrag

1. Introduktion til Wall Street-krakket i 1929
Børskrakket i Wall Street, 1929, er blevet et historisk symbol på kapitalismens skyggeside og skrøbelighed. Bedst som alt på facaden så ud til at gå fantastisk for det amerikanske samfund, vågnede aktiespekulanter, som dengang udgjorde en stor del af befolkningen, op til dage der ville give dem et samlet tab på mange milliarder. Dagene fik titlen ”De sorte dage”. Der udbrød panik i samfundet, alle ønskede at sælge deres aktier. Telefonsystemet brød sammen, handelssystemet faldt sammen. Mange aktieejere mistede alt, kun få nåede at redde deres opsparing.
Krakkets konsekvens var enorm, men hvor stort var det egentligt? Hvordan kunne den førende nation, inden for industri og udvikling blive kastet baglæns fra glamour til trange kår? Hvordan kunne så mange aktiespekulanter miste deres investeringer på så kort tid? Dette er nogle af de stadig uopklarede spørgsmål, som økonomer stadig stiller sig selv den dag i dag.
Krakket er også et yderst relevant samtaleemne den dag i dag, hvor der bliver diskuteret og sammenlignet mellem krakket i 1929, og den aktuelle bank- og finanskrise.

3. Redegørelse for perioden op til og under børskrakket
3.1 Baggrund for børskrakket i 1929
3.1.1 2.1.2 Verdenssituationen op til 1929
Perioden fra efterkrigstiden op til børskrakket i 1929, er ofte blevet betegnet ”den anden industrielle revolution”. Hvor man i stedet for at udvikle nye produktionsmetoder, fokuserede på at effektivisere og udnyttede de ting, som tidligere, og især under krigen var opfundet.
Dette var blandt andet bilen, radioapparater, telefonen og byggeindustrien. Industrien, som under krigen havde kørt på fuldt drøn for at producere krigsmaskineri, blev omstillet til produktion af handelsmæssige produkter.
De første år af 1920'erne var generelt præget af en afmatning i den internationale økonomi. Her spillede landenes stigende protektionisme ind, da krigen havde vist, at det kunne være risikabelt, at være afhængig af andre lande. Den internationale handel blev derfor afgrænset, og dermed blev der lagt begrænsninger på økonomien... Køb adgang for at læse mere

Den store depression 1929

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.