Den Russiske Revolution og Lenins betydning

 • HHX 2. år
 • Historie B
 • 10
 • 16
 • 6416
 • PDF

Den Russiske Revolution og Lenins betydning

Større opgave i Historie om Den russiske revolution.

Opgaven besvarer spørgsmålet: "Hvilken betydning havde Lenin for den russiske revolution og for det russiske samfund efter revolutionen".
Derudover redegør opgaven for hele revolutionens forløb fra zarens fald til dannelsen af Sovjetunionen.
Der er desuden brugt appelformer og tekstanalyse til at analysere én af Lenins taler.

Problemformulering

Det overordnede spørgsmål:
Hvilken betydning havde Lenin for den russiske revolution og for det russiske samfund efter revolutionen?

Jeg vil opbygge opgaven således:
Jeg vil redegøre for baggrunden for samt udviklingen og konsekvenserne af den russiske revolution herunder Lenins rolle i forløbet, for at give et indblik i revolutionens gang fra absolut monarki til diktatorisk ”republik” .
Herefter vil jeg analysere én af Lenins taler og ved hjælp af argumentationsanalyse og appelformer, undersøge hvilke virkemidler han brugte for at overbevise tilhørerne om hans budskaber.
Til sidst vil jeg, ud fra den samlede opgave og de angivne kilder, vurdere hvor stor betydning Lenin havde for udviklingen af revolutionen og for opbygningen af det russiske samfund efter revolutionen.

Lærers kommentar

Du har lavet et stort stykke arbejde og dit redegørende afsnit viser rigtig god forståelse for stoffet. Dog er det redegørende afsnit lidt langt i forhold til resten af opgaven.

Du har fat i helt centrale ting i analysen og du har halt fat i, hvordan man skal arbejde med argumentationsanalyse og appelformer - ærgerligt at du ikke kommer med flere eksempler, så havde opgaven ligget til 12.

Sprogligt har du et godt og flydende sprog.

Elevens kommentar

Der er visse små fejl der kunne være rettet. De 2 vigtigste forbedringsmuligheder ville være at: 1: Bruge flere kildehenvisninger (til bøger)
2: Komme med flere teksteksempler fra Lenins taler

Indhold

Indledning
- Problemformulering
Introduktion til den russiske revolution
Zarens fald – optakt til februarrevolutionen
- Arbejderdemonstrationen ”den blodige søndag” og oktobermanifestet
- Lenin før og under februarrevolutionen
Den provisoriske regering og sovjetterne
Bolsjevikkernes vej til magten - oktoberrevolutionen
- Opstanden i juli og august
- Bolsjevikkerne tager magten – statskuppet
Det russiske samfund efter statskuppet
Analyse af Lenins tale
Konklusion til Lenins rolle i og efter revolutionen
Litteraturliste
Bilag 1 – Hvad er sovjetmagt?

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om den russiske revolution i dansk/historie opgaven. Grunden til at jeg har valgt netop dette emne er fordi jeg generelt er meget interesseret i historie og de større, kendte revolutioner der fandt sted i Europa og Amerika. Derudover valgte jeg emnet fordi jeg syntes at det var relevant, da den fandt sted i netop mellemkrigstiden som vi arbejder med og fordi at revolutionen, og den efterfølgende borgerkrig, førte til skabelsen af Sovjetunionen, som senere ville komme til at spille en vigtig rolle i 2. verdenskrig og resten af verden.

I denne opgave vil jeg arbejde præcist ud fra den nedenstående problemformulering og forsøge at finde svar på ét overordnet spørgsmål. Til slut er det meningen at opgaven som helhed skal kunne give svaret.

I løbet af denne opgave vil jeg også fortælle om zarens fald i februarrevolutionen, om den provisoriske regering og tiden op til oktoberrevolutionen, for at give læseren en bedre forståelse af selve emnet, og om hvordan Rusland gik fra at være et monarki til 70 års ekstremt diktatur. For at gøre opgaven så overskuelig som muligt er den skrevet i kronologisk rækkefølge efter hvornår begivenhederne fandt sted.

Jeg vil opbygge opgaven således:
Jeg vil redegøre for baggrunden for samt udviklingen og konsekvenserne af den russiske revolution herunder Lenins rolle i forløbet, for at give et indblik i revolutionens gang fra absolut monarki til diktatorisk ”republik” .

Herefter vil jeg analysere én af Lenins taler og ved hjælp af argumentationsanalyse og appelformer, undersøge hvilke virkemidler han brugte for at overbevise tilhørerne om hans budskaber.

Til sidst vil jeg, ud fra den samlede opgave og de angivne kilder, vurdere hvor stor betydning Lenin havde for udviklingen af revolutionen og for opbygningen af det russiske samfund efter revolutionen.

---

Lenin før og under februarrevolutionen
Lenin blev født i 1870 og levede til 1924, hvor han døde af et hjerteanfald. Indtil 1887 levede Lenin et meget almindeligt liv, han gik på universitet i Kazan hvor han studerede som ung. I 1887 blev Lenins storebror Aleksandr Ulyanov henrettet for at have medvirket i planlægning om at myrde den daværende russiske tsar Alexander 3., denne begivenhed samt hans fars død ét år tidligere og hans søster Anna Ulyanova's bortvisning fra deres hjemby, gjorde at Lenins liv ændrede sig markant. Dette gjorde et stort indtryk på Lenin og førte til at Lenin blev til en engageret politisk radikalist, med stor interesse i lovgivning og revolutionære teoretikeres og demokraters værker og ideer.

Han begyndte især at tage interesse i studiet om Karl Marx og den revolutionære bevægelse. Han blev dog hurtigt bortvist fra universitet, da det blev opdaget at han havde været med til at starte et mindre studenteroprør på universitetets grund. Udover at Lenin var blevet bortvist fra Kazan universitetet, var han også blevet afskåret alle muligheder for at studere andre steder, og som om det ikke var nok, var han også kommet under konstant politiobservation på grund af sin brors attentatforsøg mod tsaren. Men Lenin ville studere videre uanset hvad. Han begyndte at uddanne ...

---

Analyse af Lenins tale
Talen er en relativt kort tale fra marts 1919, hvor Lenin i sin tale ”Hvad er sovjetmagt?” forsøgte at overbevise det vaklende folk om at sovjetmagt var det rigtige for folket, og at det var i deres interesse at støtte ideen om al magt til sovjetterne, da sovjetten var blevet skabt af netop... Køb adgang for at læse mere

Den Russiske Revolution og Lenins betydning

[2]
Bedømmelser
 • 06-05-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Den kunne være bedre, men den danner et godt billede. Men synes mere den ligner et 7 tal.
 • 25-02-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Giver et godt og kortfattet overblik over Den Russiske Revolution i 1917 :)