Trekantshandel med slaver

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 10
 • 16
 • 4512
 • PDF

Trekantshandel med slaver

Større opgave i Historie som handler om trekantshandelen med slaver.

Problemformulering
Denne opgave vil mit overordnede emne være slaveriet og trekantshandelen. Jeg vil beskrive slavernes forhold på slavetransportskibene, og undersøge hvem der finansierede trekantshandlen. Jeg vil undersøge, hvordan og hvorfor USA ophævede slaveriet og i denne forbindelse diskutere, om den amerikanske forfatning har haft en medvirkende betydning. Jeg vil tage udgangspunkt i sagen omkring Amistad.

Lærers kommentar

10 med pil op. Rigtig god perspektivering.

Indhold

Indhold:
Indledning
Problemformulering
Introduktion til trekantshandel
Slavernes forhold ombord på fragtskibene
Trekantshandlens afskaffelse
Analyse af slavernes forhold og afskaffelse af slavehandel
Amistad
Valuable gang of young negroes
En slavehandlers ”dagbog”
Perspektivering til i dag
Konklusion
Litteraturliste
Bilag
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6

Uddrag

Indledning
Slavehandel har altid været en del af denne verden lige fra romerriget og hele vejen op igennem historien. Definitionen på slaveri er: ”Slaveri er når et menneske har juridisk ejendomsret til et andet, herunder retten til at råde over den andens arbejdskraft og retten til at sælge den anden videre”. Min opgave vil specifikt belyse slavehandlen mellem Europa, Afrika og Amerika, der foregik fra 1500-tallet og op til 1800-tallet. I starten vil I få en kort introduktion til trekantshandlen. Min opgave vil indeholde en redegørelse for, hvordan slavernes forhold var på rejsen fra Afrika til Amerika, og den vil dykke ned i, hvem der kæmpede for slavernes frihed, hvordan gjorde de, hvilke virkeligmidler brugte de, og hvornår slavehandel mellem disse 3 nationer ophørte. Der vil være en analyse, hvor jeg har brugt 3 forskellige kilder til at dokumentere, om slavehandlen nu også har fundet sted og til at give et endnu større indblik i slavehandlen. Til sidst har jeg lavet en perspektivering, om der findes slavehandel i dag og i hvor stort omfang.

Introduktion til trekantshandel
I 1492 opdagede Christoffer Columbus Amerika eller Vestindien, som man formodede det var. Allerede i 1511 blev de første slaver transporteret til den spanske koloni Hispaniola. Nogle få år efter begyndte Spanien for alvor at sejle med slaver, de lavede Asiento-kontrakten. Den betød, at de skulle leverer 4.000 slaver over 5 år, hvoraf kongen Spanien ville få en vis afgift pr. slave, de transporterede. Derefter gik det rigtig stærkt, portugiserne, englænderne, hollænderne og små lande som Danmark, Sverige begyndte alle at handle med slaver. Det foregik på den måde, at nogle handelsmænd fra forskellige steder i Europa sejlede ned til Afrika til guldkysten, som man kalder der røde markeret område på kortet. Dernede byttede de nogle færdigvarer for slaver, og sejlede videre over Atlanterhavet til Amerika, hvor de solgte slaverne og fik en masse råvarer. Handelsmændene fra Europa kom med varer som knive, sværd, skydevåben, krudt, kugler forskellige metaller, spiritus og smykker. Alle disse ting var meget eftertragtet blandt høvdingerne fra Afrika. Priserne på slaverne var ikke fastlagte, men blev bestemt ud fra udbud og efterspørgsel. Som regel var slaverne nogen, som høvdingerne solgte fra andre stammer, som de havde været i krig med, og holdte som fanger... Køb adgang for at læse mere

Trekantshandel med slaver

[3]
Bedømmelser
 • 21-12-2012
  Dejlig opgave.. :) Men husk nu kun at brug den som inspiration, hvis i selv skal aflevere større opgaver.. ;)
 • 21-11-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Hjalp mig med at lave min egen DHO opgave :)
 • 27-05-2013
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  Utydelig forklaring, hvad opgaven indebær.