Nazisme og Propaganda til OL

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 10
  • 3726
  • PDF

Nazisme og Propaganda til OL

Større opgave i Historie om nazisme og propaganda under OL i Berlin 1936.

Problemstillinger:
Jeg vil redegøre for tiden op til og under De Olympiske Lege i Berlin 1936.
Jeg vil lave en analyse af en plakat fra de olympiske lege i 1936 og vurdere effekten af nazisternes propaganda under legene med særligt henblik på den ariske races arrogance.
Jeg vil også vurdere hvorvidt, det lykkedes at adskille politik og sport i 1936

Opgaven indeholder litteraturliste, men ikke bilag.

Kilder der arbejdes med

Bonde, Hans: Kampen om ungdommen: Niels Bukh, en politisk biografi museum Tusculanums forlag 2002
Frederiksen, Peter: Det tredje rige, Systime 1999
Hansen, Jørn: Ringene samles, Syddansk universitetsforlag 2004
Hilton, Christoffer: Hitlers olympiske lege, Shultz 2007
Idorn, john: De olympiske lege, Høst og søn 1980
Idorn, John: OL historie, Gyldendal 1996
Werge, Lars: Den olympiske bombe, Klim 2000

Elevens kommentar

Det, der holdt mig fra at få 12, var, at jeg skulle have perspektiveret mere til de gamle græske lege.

Indhold

Indledning
Redegørelse for tiden op til og under de olympiske lege
Den nazistiske ideologis opståen
Nazismen
Nazificering af samfundet
Opgøret med Antisemitismen
Tyskland fører omverdenen bag lyset
Det olympiske stadion
Analyse af OL plakat og tegn på nazistisk propaganda
Leni Riefenstahl – Olympia
Lykkedes Hitlers plan?
OL og politik
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I det næste afsnit vil jeg redegøre for tiden op til og under de olympiske lege. Jeg vil kort karakterisere, hvorfor og hvordan nazismen kunne slå i gennem og hvordan Nazipartiet først førte Tyskland bag lyset og senere hele verden, i deres iscenesættelse af olympiaden i Berlin 1936.

Den nazistiske ideologis opståen
Efter en mislykkedes aktion i NSDAP i 1923, endte Hitler i 13 måneders fængsel, og fik i denne periode tid til at tænke over sin politiske fremtid.
Disse tanker blev til hans næsten 800 siders værk, ”Mein Kampf” der udkom i 1925 og som betegnes som det vigtigste element i den nazistiske ideologis opståen.
Det der var specielt i Hitlers ideologi var racelæren. Han ville bl.a. skabe et stortysk område i Centraleuropa, kun beboet af germanere, som han mente var den højeste race der fandtes, det han kaldte ”den ariske race.”
Derudover fremhæves tre nøglepunkter i racelæren:
• Verden består af forskellige racer, som ligger i evig kamp med hinanden
• Der findes højere og lavere racer
• En højere race vil være i fare for at blive udslettet, hvis den blandes med laverestående
Dette kan ses som en ekstrem tolkning avlet af Darwins teori ”survival of the fittest”.
Hitler mener den nordisk-germanske race var den ypperste og mente derfor at tvangssterilisering af evnesvage og handicappede og adskillelsen af den germanske race fra de jødiske og slaviske, var vigtig. Han ville altså skabe en form for racehygiejne... Køb adgang for at læse mere

Nazisme og Propaganda til OL

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.