DHO: Nationalromantikken - Kærlighed til fædrelandet

 • STX 1.g
 • DHO
 • 10
 • 16
 • 4351
 • PDF

DHO: Nationalromantikken - Kærlighed til fædrelandet

Dansk/historieopgave skrevet i begge fag om nationalromantikken.

Indholdet i denne opgave beskæftiger sig med Romantikkens periode, som strækker sig fra 1780 til 1870, og her er det med fokus på fædrelandskærligheden i Danmark, som blomstrede på den tid. Mere specifikt omhandler det Nationalromantikken i Danmark, som belyses med analyser af dansk litterære tekster som sange af bl.a. tidens kendte forfattere og historiske kilder omhandlende/fra den æstetiske tid.

Problemformulering:
Hvordan kan det være, at Danmark i Romantikkens tid (1780-1870) blev mere nationalistisk og fik en større fædrelandskærlighed
- Hvordan blev fædrelandskærligheden udtrykt i litteraturen?

Inden for dansk vil der være analyser af danske sangtekster skrevet af nogle af de centrale personer i Nationalromantikkens tid, som er Adam Oehlenschläger og H. C. Andersen. Her bliver der analyseret, hvordan fædrelandskærligheden kom til udtryk på i nogle af deres værker fra denne tidsperiode, samt hvilke typiske elementer der står centralt heri.
I historie analyseres indholdet i to kilder fra Romantikkens tid. Her kigges der på almindelige borgers udtryk af kærlighed til fædrelandet.

Lærers kommentar

Rigtig god og velskrevet opgave. Redegørelsen og anvendelsen af historiske kilder er rigtig god. Danskanalysen er grundig med relevant sammenligning af de to sange. Diskussion og konklusion er også på et højt niveau. Historisk metode mangler at blive anvendt mere i dybden. Især mangler der overvejelser om valg af kilders betydning for besvarelsen af problemformuleringen.
10 pil op

Indhold

Indledning
Problemformulering
Redegørelse
Digt/sanganalyser
- Der er et yndigt land af Adam Oehlenschläger
- I Danmark er jeg født af H. C. Andersen
Analyse af historiske kilder
- Frihedsstøttens inskription
- Fædrelandet
Diskussion, vurdering/perspektivering
Konklusion
Webadresser og litteraturliste
Bilag

Uddrag

Redegørelse af Romantikkens tid

Romantikken er betegnelsen for den æstetiske tankestrømning, som den europæiske kultur var præget af i perioden 1780-1870 (men år 1800 anses for at være den egentlige start på Romantikkens tid). Tidens opståen var en reaktion mod Oplysningstidens fornuftstro materialisme og det mekaniske verdensbillede i 1700-tallet, hvor man lagde vægt på den menneskelige brug af fornuften, materielle ting og ejendom samt at natur skulle bekæmpes og beherskes, hvilket stod i modsætning til fx spiritualitet, åndelighed og religiøsitet. Med Romantikken kom følelser og fantasi i første række, hvilket har frigjort følelsesliv og lidenskaber – bl.a. kan det nævnes at man gik fra fornuftsægteskaber til følelsesægteskaber.
Der skelnes mellem to delperioder indenfor Romantikken – nemlig Universalromantikken og Nationalromantikken. Universalromantikken er første delperiode i Romantikken – fra 1798 til 1807 – og hvor alt dybest set er ét, var grundtanken. Verdensopfattelsen var monistisk og panteistisk. Mennesket og naturen var udtryk for den samme verdensånd (monisme), og tiden var præget af organismetanken, hvor naturen er én organisme, og alle de forskellige dele hænger/hører derfor sammen – de har alle sin egen plads og funktion, hvilket tilsammen udgør en harmonisk helhed. Hele denne organisme er guddommelig, og naturen har fået givet menneskelige egenskaber, altså besjælet af Gud (panteisme). På græsk betyder pan alt, theos Gud, dvs. Gud findes i alt hvad han har skabt. Af personer kan nævnes den tyske filosof Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – som udgjorde en del af den romantiske bevægelse – med sit citat: ”Ånden slumrer i stenen, drømmer i planten, vågner i dyret og kommer til bevidsthed i mennesket”.
Den anden delperiode er Nationalromantikken, som havde sin blomstringstid fra 1807 til 1830. Her bliver Romantikken national overalt i Europa. Man har kunnet spore helt tilbage til 1770'erne en voksende interesse for det nordiske i Johannes Ewalds digtning. I denne delperiode er det nationen/fædrelandet som står i centrum i stedet for ånden i naturen. Man dyrkede det danske sprog, historie og kultur – man hyllede den danske fortid, og samtidens økonomiske og sociale problemer skulle fortrænges. Nationalfølelsen/fædrelandskærligheden kom bl.a. til udtryk i digte, sange og malerier. I malerierne er landskabet typisk idyllisk, harmonisk og præget af ro. Af personer kan nævnes Christen Købke (1810-48), der maler i glade og lyse toner og har en usædvanlig præcision og sans for at fastholde motiv og stemning i sine billeder... Køb adgang for at læse mere

DHO: Nationalromantikken - Kærlighed til fædrelandet

[4]
Bedømmelser
 • 08-03-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god til at får inspiration til min egen DHO opgave!
 • 29-02-2012
  Lidt mere detaljeret ville være superrrrr
 • 23-09-2012
  God hjælp til at slå hul på min egen DHO
 • 27-05-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget god til inspiration. Sygt nok.