Krigspropaganda under 1. verdenskrig

 • STX 1.g
 • Historie A
 • 10
 • 13
 • 4038
 • PDF

Krigspropaganda under 1. verdenskrig

Dette er en større opgave i Historie om krigspropaganda, hvor der fokuseres på krigspropaganda under 1. verdenskrig.

"I denne opgave vil jeg først redegøre for begrebet propaganda og derefter redegøre for den gren af propaganda der kaldes krigspropaganda. Her vil jeg komme ind på hvilket omfang, krigspropagandaen havde under Første Verdenskrig og lægge mest vægt på stormagterne Frankrig, England og Tyskland. Derefter vil jeg analysere typiske krigspropagandaplakater fra England. Til sidst vil jeg vurdere, hvad stormagterne har opnået med deres krigspropaganda, og om hvorvidt det har været effektivt under Første Verdenskrig."

Indhold

Indledning
Krigspropaganda
- Krigspropaganda under Første Verdenskrig
Krigspropaganda plakater
Effektiviteten af krigspropagandaen under Første Verdenskrig
Konklusion
Kildeliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Den Første Verdenskrig startede i august 1914 og de fleste nationer tog imod den med begejstring. Men krigen der regnedes for at være ovre inden jul, kom til at tage 4 år og koste millioner af menneskeliv. Krigens virkelighed overgik de vildeste mareridt og kastede lange skygger over resten af århundredet. Krigspropaganda blev en nødvendighed.
Propaganda er et meget omdiskuteret begreb, derfor vil jeg først generelt redegøre for dette begreb og derefter redegøre for den gren af propaganda der kaldes krigspropaganda. Her vil jeg komme ind på hvilket omfang, krigspropagandaen havde under Første Verdenskrig og lægge mest vægt på stormagterne Frankrig, England og Tyskland. Derefter vil jeg analyserer typiske krigspropagandaplakater fra England. Til sidst vil jeg vurdere, hvad stormagterne har opnået med deres krigspropaganda og om hvorvidt det har været effektivt under Første Verdenskrig.

1. Krigspropaganda
Ordet propaganda stammer fra det latinske propagare, der betyder at ”udbrede”. Propaganda udbreder altså viden, men på en måde hvor afsenderen som gruppe eller individ ønsker at styre modtagernes holdninger og adfærd, ved ofte at manipulere og appellere til følelser, rationalitet eller begge dele. Afsenderen ønsker at modtageren skal tro at budskabet der udsendes er sandt, men hvor der tit er en skjult dagsorden. ”Hvor saglig argumentation med rod i samtale og debat vil vise, bevise og overbevise, vil propaganda ved demagogi overtale og forføre.” Begrebet udbredes i alle medier der tænkes at nå ud til folk, som aviser, bøger, flyveblade, plakater, reklamer, sange, film, radio osv. Begrebet kan også udtrykkes både direkte og indirekte. Fx i aviser, kan direkte propaganda være et læserbrev, en leder eller en kommentar, hvor indirekte... Køb adgang for at læse mere

Krigspropaganda under 1. verdenskrig

[2]
Bedømmelser
 • 14-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god til inspiration og hjælp på vej tilbage på sporet igen.
 • 29-10-2014
  Givet af HTX-elev på 3. år
  ikke som forventet ....