Kirken og Kongens Magt i Middelalderen

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 13
 • 4229
 • PDF

Kirken og Kongens Magt i Middelalderen

Større opgave i Historie A om kirken og kongens magt i middelalderen.

Problemformulering
Hvordan var magtfordelingen mellem kirke og konge i middelalderen? Hvad var investiturstriden og hvilken indflydelse havde den på magtfordelingen?

Problemstillinger
Hvad bestemte konge og kirke i middelalderen og hvilke stridigheder har der været mellem dem?
Hvad indebar investiturstriden, hvem var involveret og hvilke konsekvenser havde den?
Hvordan har magtfordelingen ændret sig efter striden?

Undervejs analyseres to uddrag fra breve mellem Henrik IV og Pave Gregor samt en analyse af en saksisk krønikers beretning om den berømte ”Canossa gang”.

Lærers kommentar

Henvisningerne er gode og fyldestgørende dog ikke nødvendigt at skrive fulde titel.
Du har lavet en disposition ikke en indledning, en indledning fortæller om emnets relevans og fascination og skal sluse læseren in i opgaven, men også gerne rejse nogle spørgsmål og perspektiver.
redegørelsen er fornem og præcis, hele tiden "to the point" og med velvalgte citater, velinformeret baggrundsviden.
Analysen er god man kunne dog få mere ud af pavens gensvar til Henrik. hvilken samfundsforståelse og hvilke rettigheder kommer til udtryk, så magtstriden står klart.
konklusionen er lidt kort.
fornem brug af litteratur vidner om megen læsning.
sproget er præcist og velformuleret.
samlet vurdering: perspektivere flot til biblen. god sammenhæng i opgaven, så din redegørelse for kirke og kejser og hver "sværds" selvforståelse lægger flot op til analysen af Henrik og Georgs breve.
Opgaven blev brugt som eksempel for andre til hvordan opgaven formelt skal se ud og hvordan man skal henvise til kilder.

Indhold

Indledning
- Problemformulering:
- Problemstillinger:
Den kristne middelalder i Europa
Kirkens to sværd og kirkens herredømme
Forgængere for investiturstriden
Investiturstriden
Dictatus papae
Brevene mellem Henrik og Gregor
Henriks rejse til Canossa
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Da jeg har fokus på investiturstriden som foregik mellem den tyske konge og paven har jeg valgt at fokusere mest på middelalderen i Europa. Jeg gennemgår først hvad konge og kirke havde magt over i middelalderen, og hvad der er løbet forud for investiturstriden. Jeg gennemgår forskellige middelalder begreber og kirkens argumentation for hvorfor de har ret til at irettesætte kejsere. Derefter kommer jeg ind på hvem der har været forgængere for investiturstriden og hvad der er grundlaget for denne. Jeg vil analysere 2 uddrag fra breve og en saksisk krønikers beretning om den berømte ”Canossa gang”.

Den kristne middelalder i Europa

I den kristne middelalder var kirken en vigtig del af samfundet. Den Katolske kirke var en instituti-on med ledelse, ansatte og fast ejendom, som voksede mere og mere fordi folk testamenterede gaver. Paven var den øverste i hierarkiet og var en stedfortræder for gud på jorden . Kongen var den verdslige magt.

I begyndelse 800-tallet kom feudalsamfundet frem. Kongen udlejer sin jord ud til vasaller i len , der så aflægger ed hos ham. Konge og kirkemagten skulle kunne enes og fordele magten. Kirken mente at ingen verdslig leder havde ret til at blande sig i dens indre affærer. Kongemagten skulle dog være stærk, men ikke så magtfuld, at det kunne true kirkens autoritet. Hvis kirken var svag afhang dens sikkerhed mod angreb fra ikke-kristne eller kættere, af den beskyttelse den verdslige leder kunne yde.

Hvorimod en stærk kirke insisterede på en afgørende rolle i det politiske. I 936 kom Otto, senere kaldt Otte den store, til magten. Han styrkede kongemagten på forskellige måder bl.a. ved at besætte de vigtigste len til familie medlemmer og han grundlagde den tyske rigskirke, som en støtte til tronen mod stormændene. Han overdrog biskopper og abbeder verdslige besiddelser og embeder og op imod 2/3 af hæren blev mønstrede af kongeligt udnævnte biskopper og abbeder... Køb adgang for at læse mere

Kirken og Kongens Magt i Middelalderen

[6]
Bedømmelser
 • 24-01-2012
  Fin struktureret opgave med flot analyse af kildetekster
 • 27-04-2012
  GOD AFLEVERING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 08-10-2014
  Givet af Studerende på 10. år
  god opgave og grundig genngang
 • 07-10-2013
  ef ew f e wf ew f ew f ew f