Israel-Palæstina-konflikten

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 10
 • 13
 • 4149
 • PDF

Israel-Palæstina-konflikten

Større opgave i Historie om Israel-Palæstina-konflikten.

Problemformulering
Der ønskes en redegørelse for Israel-Palæstina-konflikten, som er en af verdens længste konflikter med et dybt fjendskab mellem jøder og arabere samt et stor politisk magtspil på verdensplan. Jeg vil desuden vurdere, hvilke historiske elementer der ligger til grund for denne konflikt. Jeg vil analysere to selvvalgte kilder for at belyse sagen for henholdsvis arabernes og jødernes side. Desuden vil jeg se på, hvordan forholdet ser ud mellem israelerne og palæstinenserne i dag efter tidligere forsøg på en fredsproces.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Redegørelse for den historiske Baggrund for konflikten
• Historisk og religiøs baggrund for konflikten
• Zionismen
• Årene fra mandat forordningen og frem til 2. verdenskrig
Årene efter 2. verdenskrig og frem til i dag
• De mørke år
• Israel oprettes i 1948
• Den første intifada
Analyse af konflikten set fra jødernes og arabernes side
• Den arabiske Højkomités erklæring 1946
• Den israelske Uafhængighedserklæring
Vurdering af Fredsprocessen
• Osloaftalen
• Den anden intifada
• Hvordan ser konflikten ud i dag
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil jeg belyse Israel – Palæstina konflikten. Konflikten interesserer mig meget og jeg har endnu ikke kunne forstå, hvorfor man ikke har fundet en bæredygtig og fredelig løsning imellem de to parter.
FN's delingsplan fra 1947 skulle have været løsningen på konflikten, men blev i stedet starten på en optrapning og en internationalisering af konflikten.

Jeg vil starte med at redegøre for den historiske baggrund for konflikten, da den viser sig at være vital for at forstå den nuværende situation mellem Israel og Palæstina. Herefter vil jeg analysere to selv valgte kilder for at belyse sagen fra henholdsvis jødernes side og arabernes side og deres ret til området.

Her vil jeg lægge vægt på de historiske aspekter begge parter bruger som argumenter. Endelig vurderes fredsforhandlingerne og krisen som den ser ud i dag, dette gør jeg ved, at inddrage viden fra gamle fredsforhandlinger og hvilken rolle USA i dag spiller i konflikten. Den stillede opgave vil blive løst ved at søge materialer hovedsagligt i litteratur, men også på nettet og avisartikler... Køb adgang for at læse mere

Israel-Palæstina-konflikten

[6]
Bedømmelser
 • 05-05-2016
  Givet af 1.g'er på STX
  Interessant og detaljeret DHO, selvom jeg synes, at vurderingen glider mere over i endnu en redegørelse. Næste gang så husk korrekturlæsningen.
 • 16-11-2013
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 23-02-2017
  fint nok, god hjælp.
 • 07-10-2014
  God opgave........................