DHO om Guldalderen | Analyse af Kong Christian stod ved højen mast

 • STX 2.g
 • DHO
 • 10
 • 10
 • 3758
 • PDF

DHO om Guldalderen | Analyse af Kong Christian stod ved højen mast

DHO i Historie A om Guldalderen og digtene "Der er et yndigt land" og "Guldhornene" af Oehlenschläger og "Kong Christian stod ved højen mast" af Johannes Ewald.

Problemformulering
-Redegøre for den historiske periode guldalderen dækker
-Analysere og fortolke to guldalderdigte med inddragelse af relevante malerier
-Undersøge i hvilken grad kunsten og litteraturen er et produkt af tiden.

Studienets kommentar

Der er ingen historiefaglig analyse af kilder, som er et krav ved DHO'ere i dag.

Indhold

Indledning og problemformulering side 1
Romantikken side 2
Guldalderen side 3
Analyse af ”Guldhornene” af Adam Oehlenschläger 1802 side 3-4
Analyse af ”Der er et yndigt land” af Adam Oehlenschläger 1823 side 5-6
Analyse af ”Kong Christian stod ved højen Mast” af Johannes Evald 1778 side 6
Nationalismen side 7
Krigene kom side 7-9
Konklusion side 9
Litteraturliste side 10

Uddrag

Indledning
I 1800-tallet er Danmark præget af økonomisk krise, som er en følge af tabte krige fx Slaget på Re-den. I 1807 bliver København bombet. Samtidigt med dette kommer romantikkens tankegang til Danmark. Er der en sammenhæng mellem, at Danmark er i krise tilsand og, at romantikkens tanke-gang kommer til Danmark?

Romantikken
Litteraturen fra 1800-1870 er præget af den romantiske tankegang. Romantikkens tanke gang var, at vende sig bort fra de trivielle og kriseramte realiteter, som Danmark gennemgik og i stedet fokuserede romantikken på en dybere og ophøjet virkelighed. Romantikken opstod som reaktion på rationalismen og som en videreførelse af den følsomhed, der gennemstrømmede Danmark i slutningen af 1700-tallet. Det grundlæggende i romantikken er den tyske idealisme som den dansk-norske filosof Heinrich Steffens bragte til Danmark. I oplysningenstiden, handlede det om hvorledes fornuften bør råde på alle områder.
Til forskel fra oplysningenstiden, som betonede fornuften, hævdede romantikerne at det var følelsen der var kernen i tilværelsen . Romantikken ville i forholdet til det moderne gennembrud, som er den litterære periode, som kommer efter romantikken ikke se virkeligheden i øjnene. Henrik Steffens spillede en stor rolle for den romantiske tankes, fremkomst i Danmark og den danske guldalders start. Han var naturfilosof og kaldes dansk romantiks fødselshjælper. Han kom fra Tyskland, som budbringer med den tyske romantik. Han holdte i 1802 en række forelæsninger, på Elers kollegium, om sammenhængen mellem natur, historie og menneskets eksistens. Disse forelæsninger inspirerede en lang række digtere. Især havde Henrik Steffens forelæsninger stor betydning for Adam Gottlob Oehlenschläger, som især er kendt for at have skrevet Danmarks national sang.
I 1803 romantikken fik sit gennembrud i Danmark fordi tiden var til det. Pressefriheden var blevet opstrammet af enevælden og den danske økonomi var i stor krise som en følge af krige, fx Englandskrigene. Danmarks befolkning havde brug for at vende blikket væk fra hverdagens krise og ind mod en universal oplevelse af skønhed og harmoni. Dette skabes ved at fokusere på fortidens lykke og stor tid. Populært sagt levede Danmarks befolkning i romantikken i en lyserød ballon af lykke baseret på fortiden. Udtrykket ”romantik” blev for eftertidens ofte ensbetydende med flugt fra virkeligheden ... Køb adgang for at læse mere

DHO om Guldalderen | Analyse af Kong Christian stod ved højen mast

[2]
Bedømmelser
 • 17-03-2014
  Giver et godt overblik. Der mangler evt. noget vedr hvilke personligheder, som prægede Guldalderen, Kierkegaard etc
 • 19-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Udmærket, men mange stavefejl?

Materialer relateret til DHO om Guldalderen | Analyse af Kong Christian stod ved højen mast.