Analyse af Pave Urban 2 Tale - Det Første Korstog

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 13
  • 4097
  • PDF

Analyse af Pave Urban 2 Tale - Det Første Korstog

Større opgave skrevet i historie, om det første korstog med en analyse af de 2 versioner af Pave Urban II's tale.

Indledning
Den 27 november 1095 holdt Pave Urban II en tale ved et større kirkemøde i den sydfranske by Clermont. En stor folkemængde var på mødets næstsidste dag samlet på en plads foran byens katedral. Her holdt paven en tale som ville påvirke Europa og mellemøsten enormt de næste 200 år. Talen var meget populær, og budskabet om korstog spredte sig hurtigt til hele Europa.

Jeg vil i følgende opgave redegøre beskrive og vurdere for baggrunden og forløbet omkring det første korstog. Jeg analyserer og fortolker to selvvalgte kilder, med henblik på at forklare hvorfor man drog i hellig krig. Til sidst beskriver jeg og perspektiverer til det 4. korstog.

Indhold

Indledning
Redegørelse
- Gud vil det
- Folkekorstoget
- Ridderkorstoget
- Indtagelse af Jerusalem
Analyse
- Pave Urban II's tale
Vurdering
- Hvorfor drog folk på korstog.
- Det 4. Korstog
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Redegørelse

Gud vil det

I 1070'erne så paven sig selv som den antikke kejsers arvtager. Dette gjorde han på trods af, at hans verdslige magt var meget begrænset. Politisk set strakte hans magt sig dog langt ud i Europa igennem kirken. Paven var i magtkamp med den tysk-romerske kejser . Denne kejser så sig også som den antikke kejsers arvtager. Denne kamp vandt paven, og den tyske kejsers magt blev svækket. Selvom pavekirken vandt, havde den de næste 200-300 år svært ved at bevare magten og prestigen.
I marts 1095 havde kejser Alexios den I sendt ambassadører til den italienske by Piacenza for, at anmode de vestlige kristne om hjælp mod det fremstormende tyrkere. Selvom paven udtrykte sin støtte til de kristne, prædikede han ikke et decideret korstog endnu. Inden det store kirkemøde i Clermont snakket paven med flere frankiske adelsmænd samt de gejstlige i Clunnyklosteret om de store besværligheder, der var opstået for kristne pilgrimme i det hellige land. Dette gjorde han sandsynligvis for at søge opbakning til planerne om et forestående korstog.
På den næstsidste dag ved det flere uger store kirkemøde i Clermont skete det, at Pave Urban II holdt en prædiken, der skulle få vidtgående konsekvenser for Europa og mellemøsten i de næste 200-300 år. Talen kom hurtigt til, at dreje sig om de kristnes lidelser i mellemøsten. Paven beskrev hvordan, at de kristne kvinder blev voldtaget, børnene smadret og hvordan de kristnes blod og indvolde blev brugt i skrækkelige ritualer og djævletilbedelse. De der skulle deltage i korstoget, blev lovet at kirken ville beskytte deres ejendomme, og at de korsfarne kunne slippe for skat, mens de var væk... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Pave Urban 2 Tale - Det Første Korstog

[1]
Bedømmelser
  • 21-10-2014
    Udemærket analyse.....