DHO: 1930'erne

DHO: 1930'erne

Dansk/Historieopgave om 1930'ernes politiske, sociale og økonomiske temaer.

Opgaveformulering

Redegør kort for væsentlige sociale, politiske og økonomiske samt litteraturhistoriske forhold i Danmark 1 1930'erne

Analyser novellen ”Isaksen” fra om lidt er vi borte (1939) af H. C. Branner med fokus på det tidstypiske i tekstens tematik og fremstillingsmåde.

Diskuter med inddragelse af relevant kildemateriale, hvad der lå til grund for samfundsudviklingen i Danmark i perioden.

Vurder i hvor høj grad der er lykkedes for H. C. Branner at skrive en litterær tekst, som er repræsentativ for de sociale, politiske og psykologiske frigørelsesperspektiver, man arbejdede med i perioden.

Elevens kommentar

Mangler kilder

Indhold

Indhold
Opgaveformulering 2
Indledning 3
Redegørelse 3
Forhold i Danmark i 1930'erne 3
Analyse og vurdering 5
Analyse af Isaksen, H. C. Branner 5
Vurdering af H. C. Branners tekst i forhold til perioden 7
Diskussion 8
Samfundsudvikling i Danmark i 30'erne 8
Litteraturliste – Kilder anvendt i tidsrummet den 6/5 mellem klokken 14 og 22 9

Uddrag

Indledning
1930'erne var på mange måder en interessant periode i dansk historie. Jeg vil i denne opgave først redegøre for væsentlige politiske, økonomiske, sociale samt litteraturhistoriske forhold i Danmark, i netop denne interessante periode. Herefter vil jeg analysere novellen ”Isaksen” af H. C. Branner, med et primært fokus på det tidstypiske i tekstens tematik og fremstillingsmåde. Her vil jeg samtidig vurdere, om det er lykkedes H. C. Branner, at skrive en litterær tekst, der var repræsentativ for de sociale, politiske og psykologiske frigørelsesperspektiver, som man arbejdede med i lige netop denne periode.
Jeg vil til sidst gå i dybden og finde ud af, hvad der reelt var grundlaget for samfundets udvikling i Danmark i 1930'erne. Som en afrunding vil jeg opsummere samt konkludere, hvad jeg har noteret mig på baggrund af alt mit arbejde.

Redegørelse

Forhold i Danmark i 1930'erne
Danmark i 30'erne var præget af en økonomisk krise. Tvangsauktioner landet over og mange virksomhedskrak, hvilket resulterede i en stor arbejdsløshed og sociale pro-blemer. Samtidig var den fascistiske/nazistiske bevægelses fremmarch i Europa i fuld gang, hvilket skabte stor tilvækst på de politiske yderfløje. Dette satte også i høj grad sit præg, på store dele af den danske skønlitteratur om 30'ernes Danmark... Køb adgang for at læse mere

DHO: 1930'erne

[2]
Bedømmelser
  • 22-04-2014
    Taaaak, det var lige det jeg manglede
  • 20-12-2013
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk