Reformationen og Luthers 95 teser

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 10
 • 3921
 • PDF

Reformationen og Luthers 95 teser

Større opgave i Historie om Reformationen i 1536.

Problemformulering
• Redegørelse for de politiske og de religiøse forhold under reformationen.
• Analyse af selvvalgte uddrag af Martin Luthers 95 teser.
• Vurdering af årsagerne, til hvorfor reformationen fandt sted i netop 1500-tallet.

Lærers kommentar

Havde der været en lille smule mere konklusion, havde opgaven været til et 12-tal. Inddrag eksempelvis den sorte pest i konklusionen.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Redegørelse
- Fra middelalder til reformation
- Alt hang i en eller anden forstand sammen med religionen
- Krakelering af det katolske verdensbillede
Analyse
- Afladsbreve
- Martin Luthers 95 teser
Vurdering
- Vurdering af, hvorfor reformationen fandt sted i netop 1500-tallet
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Jeg har valgt at skrive om reformationen i 1536, da jeg synes det er fascinerende at tænke på, hvordan Martin Luthers 95 teser kunne komme til at skabe så stor en indflydelse og så stor en splid blandt folket og kirken. Personligt tror jeg ikke, at det fra start har været Luthers hensigt, at skabe en hel revolution inden for kirken, en ny trosretningen inden for kristendommen, men det gjorde han. Hertil var der også mange politiske og religiøse forhold som spillede ind og som stod på spil, og som hele tiden vaklede frem og tilbage mellem at stå stærkt og svagt hos den enkelte borger. For hvad skulle man tro på? Skulle man f.eks. tro på, at disse afladsbreve kunne frelse en fra sine synder? Som kirken påstod at de gjorde, eller skulle man tro på Martin Luthers udsagn, om at man kun kunne opnå frelse, alene gennem troen på Gud og Guds almægtige nåde? Martin Luther er en af de personer, som har haft den allerstørste indflydelse i Vestens historie. På grundlag af hårde personlige kampe og overvejelser omkring troen på frelsen og efter årelange teologiske studier gjorde han op med den katolske kirke og pavedømmet. Det førte til et stort brud med kirken. Paven og kejseren udstødte Luther af kirken og dømte ham herefter fredløs. Martin Luther trodsede denne fare og tog kampen op, og med hjælp fra de efterhånden mange tilhængere han havde fået, rullede reformationen hurtigt ind over mange lande.

I løbet af min opgave, vil jeg komme ind på de forskellige forhold og holdninger, som opstod før og under reformationen. For at kunne belyse dette, vil jeg starte med at redegøre for selve optakten til reformationen og det katolske verdensbillede. Derefter vil jeg lave en analyse af afladsbrevene, med henblik på deres indhold. Dernæst vil jeg lave en analyse af selvvalgte uddrag af Martin Luthers 95 teser, her vil jeg undersøge hans kritik til kirken og disse velkendte afladsbreve. Jeg vil også lave en form for redegørelse/analyse af Martin Luthers holdninger omkring afladsbrevene. Dernæst vil jeg vurdere og diskutere hvorfor det var, at reformationen fandt sted lige netop i 1500-tallet. Hertil vil jeg også vurdere hvorvidt de politiske og de religiøse forhold havde en betydning for reformationens opståen. Efter det vil jeg lave en konklusion af min opgave og til sidst vil jeg lave en perspektivering til nutiden.

For at begrænse min opgave, vil jeg kun redegøre for de ting, som jeg finder vigtigst, såsom optakten til selve reformationen, et indblik i det katolske verdensbillede og hvordan det så småt begynder at krakelere, i min analysedel vil jeg fokusere mest på Luthers kritik af kirkens afladsbreve... Køb adgang for at læse mere

Reformationen og Luthers 95 teser

[6]
Bedømmelser
 • 04-02-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  OK opgave, den kommer vidtomkring... Synes desværre også at den gentager sig selv for meget nogle gange og ofte bliver for overfladisk grundet de mange punkter som den vedrører.
 • 03-06-2013
  Er lidt chokeret over at opgaven kan give et 10-tal i gymnasiet. Synes niveauet er ret lavt og opgaven generelt meget overfladisk
 • 31-05-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Super fin opgave! Besvarer alt i problemformuleringen og gode kilder.
 • 09-10-2014
  En veldokumenteret og gennemarbejdet DHO, super flot