DHO - Om kunstnernes påvirkning af middelalderen under nationalromantikken

 • STX 2.g
 • DHO
 • 12
 • 12
 • 2894
 • PDF

DHO - Om kunstnernes påvirkning af middelalderen under nationalromantikken

Dansk/historieopgave skrevet i begge fag om kunstnernes påvirkning af middelalderen under nationalromantikken.

Opgaveformuleringen
I min opgave sætter jeg fokus på hvordan nationalromantikkens kunst i Danmark var påvirket af middelalderen set i litteratur og malerier fra perioden.

Jeg vil først redegøre for hvordan og hvorfor nationalismen opstod først blandt danske kunstnere, og senere også hos resten af den danske befolkning. Derefter vil jeg lave en tematisk analyse af et maleri fra nationalromantikken. Maleriet forestiller en gravhøj fra oldtiden og er malet af JT Lundbye i 1839. På baggrund af min analyse og ved brug af litteratur af H.C. Andersen, B.S. Ingemann og C.J. Boye, vil jeg vurdere hvordan danske kunstnere under nationalromantikken var påvirket af middelalderen; hvorfor middelalderen havde denne påvirkning; og hvad nationalismen kunne bruge middelalderen til.

Lærers kommentar

Med hensyn til at jeg har brugt tre tekster i vurderingen, min historielærer sagde det var en stor fordel historiemæssigt, mens min dansklærer ville have foretrukket at jeg fordybede mig i en tekst.

Indhold

Indledning 3
Nationalismen opstår 3
Tematisk Analyse og fortolkning af nationalromantikkens kunst 4
”En gravhøj fra oldtiden ved Raklev” af JT Lundbye 1839 4
Vurdering af Kunstnernes påvirkning af middelalderen 6
Konklusion 9
Litteraturliste 11
Bilag 12
Bilag 1 12

Uddrag

Danmark befandt sig i en krise i starten af 1800'tallet. Efter at være tvunget ud af neutralitet som følge af slaget på reden sluttede Danmark sig til Napoleon og endte i krig med England. Da Napoleon tabte slaget ved Waterloo, medførte det, at Danmark mistede Norge i 1814, og da Danmark var gået Bankerot i 1813, var det danske folk efterladt fattigt og ydmyget, og man begyndte derfor allerede på dette tidspunkt at samle sig om traditioner. Især kunstnerne ramtes i disse år af den nationalistiske følelse, og kunsten fra den tid og frem til 1830 var præget af nationalromantikken i Danmark.

Enevældens fald og skiftet til demokrati i 1864 takkede danskerne den nationalliberale bevægelse i København for. Den nationale følelse blev populær blandt resten af danskerne, da de nationalliberale, i borgernes øjne, var grunden til at Danmark fik demokrati. Den danske befolkning interesserede sig ikke videre for politik, og det var derfor de nationalliberales nationale tanker, ikke de liberale, der fik æren for det nye, enestående og frie Danmark. Et Danmark man igen kunne være stolt af. Nationalismen forsatte også hos de nationalliberale, der ikke mente det vat nok at indføre demokratiet. De ønskede også et nationalistisk Danmark kun for danskere og ønskede et ”Danmark til Ejderen”. Dette indebar at flytte den danske grænse til Ejderen, og dermed splitte Slesvig og Holsten, da de ikke var interesserede i at inkludere Holsten i det nye danske demokrati med én grundlov gældende for alle danskere.
”Danmark til Ejderen” politikken skabte treårs-krigen mod Preussen, hvilket også var med til at samle det danske folk under en nationalistisk identitet. Krigen medførte, at det blev vigtigt at føle sig som en del af folkefællesskabet, der havde fokus på Danmarks fælles sprog, fælles historie og skæbne. Man troede på at Danmark adskilte sig fra andre folkefærd, som et folk der besad særlige egenskaber og værdier... Køb adgang for at læse mere

DHO - Om kunstnernes påvirkning af middelalderen under nationalromantikken

[1]
Bedømmelser
 • 25-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er super god. Anbefaler det virkeligt!