Depressionen i 1930'erne

  • STX 1.g
  • Historie A
  • 12
  • 11
  • 3122
  • PDF

Depressionen i 1930'erne

Større opgave i Historie A om depressionen i 1930'erne med analyse af Franklin D. Roosevelts indsættelsestale fra 4. mart 1993 og Thorvald Staunings "Statens assistance er påkrævet" fra 1931.

Opgaveformulering

Redegørelsen for begivenhederne under den økonomiske krise i 1930'erne.
Analyse af de store politiske taler
Vurdering af USA's håndtering af krisen i forhold til Danmark

Indhold

Indledning 1
Redegørelsen for begivenhederne under den økonomiske krise i 1930'erne. 2
Krisen rammer USA 2
Krisen rammer Danmark 3
Analyse af de store politiske taler 4
Analyse af den politiske argumentation bag de politiske tiltag i perioden ud fra den selvvalgte kilde; 'Statens assistance er påkrævet' af Thorvald Stauning. 4
Vurdering af USA's håndtering af krisen i forhold til Danmark 7
Konklusion 8
Litteraturliste 8
Bilag 9
Bilag 1: Statens assistance er påkrævet. Uddrag fra Th. Staunings redegørelse for regeringens holdning til krisen. 1931. 9
Bilag 2: Franklin D. Roosevelt's indsættelsestale fra den 4. marts 1933. 9
Bilag 3: Statistik over arbejdsløsheden i Danmark 1930-39. 14

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om den økonomiske krise i 1930'erne, da emnet har dyb relevans for i dag, ift. finanskrisens 2008. Motivationen og baggrunden for mit emnevalg bunder også i en videbegærlighed, efter at opnå en dybere forståelse af den økonomiske krises effekt med særlig henblik på Danmark og USA. Fra rejser i USA har jeg oplevet et land med håb og en frygtløshed samt med en tro på forandring og fravær af jantelov, som har fascineret mig.
Jeg vil først redegøre for begivenhederne under den økonomiske krise i 1930'erne, så der derved, bliver skabt et solidt fundament for min opgave. Jeg vil derefter analysere den politiske argumentation bag de politiske tiltag i perioden ud fra to selvvalgte kilder; 'Statens assistance er påkrævet' af Thorvald Stauning og ”New Deal politikken” af Franklin D. Roosevelt. Med afsæt i min redegørelsen af den økonomiske krise og i mine analyser, vil dette lede op til en vurdering af, hvordan USA håndterede krisen i forhold til Danmark. Dette er skabt ud fra en interesse, af at vide om man kan vurdere de to landes grundværdier, med udgangspunkt i begivenhederne under krisen og de to politiske taler.

Redegørelsen for begivenhederne under den økonomiske krise i 1930'erne.
Krisen rammer USA
Kursfaldende der begyndte ”den sorte torsdag” den 24. oktober 1929 og nåede bunden ”tragiske tirsdag” den 29. oktober 1929, ramte det meste af verden med dybere økonomisk nedgang end man hidtil havde set, og var også et klart billede på kapitalismens pris. Af den grund kom verdenskrisen til at hedde 'den store depression i 1930'erne'.

---

Analyse af de store politiske taler
Analyse af den politiske argumentation bag de politiske tiltag i perioden ud fra den selvvalgte kilde; 'Statens assistance er påkrævet' af Thorvald Stauning.
'Statens assistance er påkrævet'7, er et uddrag af Thorvald Staunings redegørelse for regeringens holdning til krisen. Kilden er fra 1931, hvor svaret blev fremlagt i Folketinget. Kilden er en beretning, da det er en tale, og da det er Staunings udlæggelse af krisen vi får, bliver kilden en primær tekst, en 1. håndskilde, hvilket øger kildens troværdighed.
I svaret starter Stauning med at stryke sin ethos, ved at erkende, at Danmark er i økonomisk krise. Efterfølgende stiller han sig selv og sit eget parti i et godt lys, ved at fastlå, at ingen i hans rækker har været overraskede over krisen. Herefter styrker han igen sin ethos ved at sammenligne sig selv og sit parti, med Karl Marx, som er anerkendt, og faktummet er, at han også havde set sådanne kriser komme som følge af det kapitalitiske system. Hermed hentyder Stauning ikke, at Danmark skal være kommunistisk ledet, men nærmere at måden, hvorpå det kapitalitiske system ikke er blevet styret, er kritiserbart. Efterfølgende begynder Stauning, udelukkende at bruge... Køb adgang for at læse mere

Depressionen i 1930'erne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.