FN som Sikkerhedspolitik Aktør - 1950-1975

 • STX 3.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 19
 • 6327
 • PDF

FN som Sikkerhedspolitik Aktør - 1950-1975

Dette er en opgave om FN som sikkerhedspolitik aktør i perioden 1950-1975.

Jeg ønsker at redegøre for De Forenede Nationers baggrund og funktion. Ud fra en analyse af FN's rolle i udvalgte konflikter i perioden 1950-1975 vil jeg diskutere FN som sikkerhedspolitisk aktør. Til sidst vil jeg vurdere FN's handlemuligheder under den kolde krig.

FORORD

Jeg har til besvarelsen af opgaven valgt følgende konflikter: Korea-krigen, Suez-krisen og Cuba-krisen. Korea-krigen, fordi denne var FN's første militære opgave, som demonstrerer amerikansk dominans indenfor organisationen; Suez-krisen, fordi dette var første gang, at egentlige fredsbeva-rende styrker blev anvendt; og Cuba-krisen fordi denne er et eksempel på lammelsen af FN, som den kolde krig under tiden udartede sig i. Derudover benyttes forskellige andre konflikter til at belyse dette. Keesing's Contemporary Archives benyttes som kildemateriale til Suez-krisen, da jeg opfatter indholdet som værende en detaljeret, neutral beskrivelse af hændelsesforløbene omkring konflikten. Herudover indeholder den primærmateriale i form af udtalelser og FN-resolutioner.

Denne opgave er centreret omkring FN som sikkerhedspolitisk aktør. Dvs. FN's andre arbej-der er således ikke inddraget – heller ikke i min redegørelse for FN's funktion.

Indhold

1 FORORD 3
2 INDLEDNING 3
3 PROBLEMFORMULERING 4
4 FOLKEFORBUNDET – FN'S FORFADER 4
4.1 Oprettelsen af den første verdensorganisation 4
4.2 Folkeforbundets fald 4
5 DE FORENEDE NATIONER 5
5.1 Den nye verdensorganisation 5
5.2 Nybygning på gammelt fundament? 6
6 FN SOM AKTØR I DEN VIRKELIGE VERDEN 7
6.1 Krigen i Korea 7
6.1.1 Krigens Baggrund 7
6.1.2 Inddragelsen af FN og USA 8
6.1.3 En kamp mod kommunismen i nord 9
6.1.4 Forbrydelse mod FN-pagten 9
6.2 Urolighederne i Mellemøsten 10
6.2.1 Nationaliseringen af Suez 10
6.2.2 Inddragelsen af FN 11
6.2.3 Respekt for verdensorganisationen? 12
6.2.4 Alternativ løsning 13
6.3 Verden tæt på omfattende krig? 14
6.3.1 Den cubanske oprustning 14
6.3.2 FN som mægler 14
6.3.3 Diplomatiets sejr 15
7 FN'S HANDLEMULIGHEDER UNDER DEN KOLDE KRIG 16
8 SAMMENFATNING 18
9 LITTERATURLISTE 19
9.1 Litteratur 19
9.2 Kildemateriale 19
9.3 Temporært materiale (fra WWW) 19

Uddrag

2 INDLEDNING
I 1500-, 1600 og 1700-tallet begyndte en række filosoffer, heriblandt Erasmus af Rotterdam og Immanuel Kant, at beskæftige sig med fredspørgsmålet. Kant i værket ”Zum evigen Frieden”, der blev skrevet på baggrund af fredsforhandlingerne i 1795 mellem Preussen og Frankrig; Erasmus i værket ”Dulce bellum inexpertis” fra 1515 (”Skøn er krigen for den uerfarne”). Erasmus var blandt andet særdeles kritisk overfor koloniseringen, som ifølge ham blot var ”røveri forklædt som ud-bredelse af kristendommen”.

Men den første egentlige organiserede fredsbevægelse opstod ved napoleonskrigens afslutning og agiterede for begreberne afrustning, voldgift og folkeret. Den blev etableret i USA og Storbritannien, og derfra bredte den sig til kontinentet. Det tyvende år-hundredes fredstanker kom blandt andet til udtryk gennem en fredskongres, der var indkaldt på initiativ af Theodore Roosevelt, den daværende amerikanske præsident. Her blev der fremført strukturerede forestillinger om en verdensomspændende organisation til sikring af freden, og det blev yderligere besluttet at have et Folkeforbund på dagsordenen ved næste samling i 1915. I mel-lemtiden – i 1910 – udformede en radikal, fransk teoretiker, Léon Bourgois, tanker om samme emne i værket ”La Société des Nations”.

Dagens De Forenede Nationer og dennes forfader Folkeforbundet er altså blot resultatet af hundreder af års tanker omkring begrebet ”fred”. Eller nærmere årtusinders, da begrebet, som den naturlige modpol til begrebet ”krig”, har eksisteret så længe som dets modsætning... Køb adgang for at læse mere

FN som Sikkerhedspolitik Aktør - 1950-1975

[13]
Bedømmelser
 • 12-12-2002
  Utrolig god opgave. Meget oplysende.
 • 28-01-2005
  Ganske fin!
 • 25-01-2006
  Fin
 • 27-04-2008
  fin fin