SRP om Dødsstraf i Samfundsfag A og Engelsk A

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag A, Engelsk A)
 • 12
 • 17
 • 6279
 • PDF

SRP om Dødsstraf i Samfundsfag A og Engelsk A

SRP om Dødsstraf, og hvorvidt det er et udtryk for drømmen om det perfekte samfund - opgaven er udarbejdet i Samfundsfag A og Engelsk A.

I opgaven ses der på hvordan der straffes i DK vs. USA, samt hvorfor man straffer så forskelligt.

I denne forbindelse kigges der også på danskernes holdning til straf og skyld, samt konflikten mellem fundamentalistiske tilhængere af "Øje for Øje, Tand for Tand"-tankegangen overfor de "Begivenhedskristne".

Slutteligt overvejes, vurderes og det diskuteres hvorvidt det er straf der skal prioriteres, eller rehabilitering, samt hvilket ansvar staten har i denne problematik.

Elevens kommentar

Der mangler indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og forsiden, da det ligger i andre dokumenter, men dette er selve opgaven.

Studienets kommentar

Ingen indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag eller forside.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

- Drømmen om det perfekte samfund
- Dødsstraf i Danmark
- Danskernes holdning til straf
- Dødsstraf i USA
- Liberalist + fundamentalist = tilhænger af dødsstraf?
- ”Øje for øje, tand for tand”
- Fundamentalist vs. ”begivenhedskristen”
- Klippet ud af virkeligheden og behandlet i fiktionsform
- En tilnærmelse?
- Straf eller rehabilitering?
- Statens ansvar

Uddrag

Drømmen om det perfekte samfund
I et hvilket som helst samfund har der til dags dato altid været nogen, der enten ikke ville, eller ikke kunne, indordne sig under de normer og fælles spilleregler, der er taget i brug for at få samfundet til at fungere.
Alle er enige om at et optimalt samfund ville være et hvor alle indordnede sig under disse regler og så sig selv som en del af et større fællesskab, frem for bare at leve på sine egne præmisser og efter sine egne behov. Desværre er dette en meget idealistisk drøm, som endnu ingen statsleder har formået at realisere.
Der vil altid være nogen der bryder samfundets fælles regler i en mere eller mindre alvorlig grad. Nogle bryder loven af nød, andre af lyst og for andre igen kan det et øjeblik ”slå klik”, så de ikke selv er herrer over deres aggressioner, og kommer til at handle i affekt. Uanset årsagen til lovovertrædelserne, kan man ikke komme udenom at disse mennesker er en ”belastning” i samfundet. Det er nemlig forbundet med store udgifter at føre retssager, og effektuere fængselsophold og behandlinger af disse mennesker.

Det er et tilbagevendende politisk spørgsmål hvorvidt der skal straffes hårdt eller mildt, og hvor stor en del af statsbudgettet man kan tillade sig at bruge på disse sager?
Holdningerne er forskellige fra parti til parti, men i høj grad også fra land til land! Men hvilke ideologier ligger til grund for de forskellige holdninger? - Og hvordan vil holdningerne til straf evt. ændre sig i fremtiden?... Køb adgang for at læse mere

SRP om Dødsstraf i Samfundsfag A og Engelsk A

[3]
Bedømmelser
 • 20-11-2010
  God opgave. Meget inspirerende! Kunne dog godt have brugt en litteraturliste, men der er dog fodnoter.
 • 26-11-2012
  Rigtig god SRP om emnet! Kan anbefales!
 • 05-11-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig flot opgave, god inspiration.