SRP om Cubakrisen i Engelsk og Historie | Analyse af Kennedy-Khrusjtjov-korrespondancen

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 21
 • 7931
 • PDF

SRP om Cubakrisen i Engelsk og Historie | Analyse af Kennedy-Khrusjtjov-korrespondancen

SRP om Cuba-Krisen med analyse og fortolkning af Kennedy-Krustjov korrespondancen, samt en analyse af USA's handlingsmuligheder - Opgaven er skrevet i Engelsk A og Historie A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract. 3
Indledning. 3
USSR og USA's forhold i starten af 1960'erne. 4
Berlin spørgsmålet. 4
Truman Doktrinen og Marshall hjælpen. 5
Korea Krigen. 5
Cuba Krisen. 6
Seks handlingsmuligheder USA fandt frem til. 7
Delkonklusion. 9
Kennedy Krustjov korrespondancen. 10
Analyse af det første brev sendt af Kennedy til Krustjov d. 22. okt. 1962. 10
Analyse af Krustjov brev sendt til Kennedy d. 23. okt. 1962. 12
Diskussion af præsident Kennedys handlingsmuligheder under krisen. 13
Analyse af Kennedys retoriske virkemidler i hans tale d. 22. okt. 1962. 14
Pathos, Ethos og Logos 16
Andre retoriske virkemidler. 16
Analyse af en radio transmission omkring afmonteringen af de Sovjetiske missiler, sendt den 2. nov. 1962. 17
Pathos, ethos og logos. 18
Andre retoriske virkemidler. 18
Drøftelse af amerikanske værdier som afspejles i talen. 19
Konklusion. 20
Litteraturliste. 21

Uddrag

"Indledning.
Denne opgave vil beskæftige sig mig med Cuba Krisen også kaldet ”the Cuban Missile Crisis” på engelsk, en konfrontation mellem to supermagter. I selve opgaven vil jeg indledningsvis redegøre for de to supermagters indbyrdes forhold, altså forholdet mellem USSR og USA.

I denne del vil jeg sætte de 13 dages krise ind i en historisk kontekst for at få en bedre forståelse af hvorfor Cuba Krisen endte som den endte, og fremvise potentielle amerikanske opfattelser af USSR's handlinger. I næste del vil jeg analysere to breve fra Kennedy-Krustjov korrespondancen, med henblik på præsident Kennedys handlingsmuligheder under krisen, og se på hvilke konsekvenser de forskellige muligheder indebar.

Til sidst i opgaven vil jeg lave en retorisk analyse af to taler af præsident Kennedy, vedrørende Cuba Krisen. Og derefter en drøftelse af, hvordan talerne afspejler typiske amerikanske værdier, for at forstå hvorfor USA handlede som de gjorde og hvad det er der gør en amerikaner til en amerikaner. Denne opgave skal udarbejdes efter historiske og engelskfaglige arbejdsmetoder.

Den redegørende del af opgaven skal udformes via empirisk materialer fra en samling om Cuba Krisen samlet af Finn Madsen, denne samling er lavet fordi man vil råde bod på materialesituationen om dette emne generelt samt relevant materiale fra nettet.

I den næste del af opgaven udformes analyserne af talerne og Kennedys handlingsmuligheder ud fra tekster fra samme samling af Finn Madsen. Præsident Kennedys taler om Cuba krisen analyseres retorisk ud fra teksten som er nedskrevet ned på internettet. Også de amerikanske værdier drøftes ud fra empirisk materiale fundet på nettet."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Cubakrisen i Engelsk og Historie | Analyse af Kennedy-Khrusjtjov-korrespondancen

[2]
Bedømmelser
 • 19-11-2015
  Hvordan lød din problemformulering? :)
 • 27-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  ..................................