SOP: Corporate Social Responsibility og Body Shop i Engelsk og VØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 12
 • 22
 • 6962
 • PDF

SOP: Corporate Social Responsibility og Body Shop i Engelsk og VØ

SOP om CSR (Corporate Social Responsibility) og The Body Shop, skrevet i fagene Engelsk A og Virksomhedsøkonomi A - i opgaven gives der først en definition af CSR, hvorefter jeg giver en analyse af Body Shop, og deres brug af CSR, hvilket munder ud i en komparativ analyse af L'oreal. Slutteligt kigger jeg på kultur, og vurderer dennes indvirkning på de to firmaer, og giver en diskussion af CSR's påvirkning på bundlinjen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 1
2. Hvad er Corporate Social Responsibility? 2
2.1 Kan man definere CSR? 2
3. The Body Shop 4
3.1 Værdier 4
3.2 Mission ift. til CSR og reel udførelse 5
4. L'oréal 9
4.2 L'oréal vs. Body Shop 11
5. Kultur 12
5.1 Kulturens påvirkning på en virksomhed 13
6. CSR = større omsætning? 14
7. Konklusion 16
8. Kilder 18
8.1 Bøger 18
8.2 E-bøger 18
8.3 Internetsider 18
8.4 Avisartikler 19
9. Bilag 20
Bilag 1 20

Uddrag

"1. Indledning:
I denne opgave vil jeg kigge nærmere på begrebet Corporate Social Responsibility (CSR) og hvordan dette anvendes i to kosmetikfirmaer.

Jeg vil starte med at redegøre for selve begrebet CSR, hvor jeg vil anvende forskellige definitioner og så til sidst konkludere en endelig definition. Hertil vil jeg bl.a. bruge en engelsk e-bog og nogle artikler. Størstedelen af mit kildemateriale er engelsk.

Herefter vil jeg lave en kort karakteristik af virksomheden The Body Shop, hvor jeg vil bruge nogle forskellige websider og virksomhedens værdirapport som kilde og ud fra værdirapporten vil jeg analysere virksomhedens brug af CSR, herunder hvilke CSR-relaterede værdier og missioner de har, og hvordan disse reelt udføres.

Til en sammenlignende analyse har jeg valgt det franske kosmetikfirma L'oréal, hvor jeg vil benytte dennes Sustainable Development Report til at identificere de enkelte CSR-relaterede aktiviteter. Jeg vil samtidig vurdere hvorvidt virksomhedernes brug af CSR opfylder de tre principper; bæredygtighed, ansvarlighed og gennemsigtighed.

Da L'oréal opkøbte Body Shop i 2006 vil jeg kort komme ind på problematikken ved en virksomhed med et dårligt ry, der opkøber et brand, som er kendt for at være grøn.

Jeg vil derefter uddybe begrebet kultur og en anerkendt måde at definere et folkefærds kultur på, hvorefter jeg vil vurdere, hvordan virksomhedernes kultur har bidraget til dennes værdier og handlemåder.

Jeg vil endvidere identificere forskellene mellem fransk og engelsk kultur, og hvordan virksomhedernes produkter og brands påvirkes af dette. Til sidst vil jeg diskutere hvordan CSR kan påvirke bundlinjen.

Til dette vil jeg bruge forskellige artikler som kilde, og derved argumentere for både en negativ og en positiv påvirkning af bundlinjen. Under dette afsnit vil jeg kort komme ind på Green Lean, der er en innovativ kombination af CSR og Lean, og derved en god mulighed for mange virksomheder.

I min opgave vil jeg bruge enkelte bøger og artikler samtidig med adskillige hjemmesider eller internetartikler. Dette har jeg valgt, da CSR er meget fremme p.t. og hele tiden udvikler sig, og internettet er derfor den bedste måde at få opdateret viden på."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Corporate Social Responsibility og Body Shop i Engelsk og VØ

[5]
Bedømmelser
 • 17-05-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Det er en rigtig god og flydig opgave, med nogle gode sproglige finesser.
 • 03-03-2014
  god til at komme i gang. god inspiration
 • 22-05-2014
  Fantastisk god opgave
 • 06-02-2012
  rigigt god opgave, meget brugbart