SOP om Corporate Social Responsibility i VØ og Engelsk

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 10
 • 28
 • 8695
 • PDF

SOP om Corporate Social Responsibility i VØ og Engelsk

SOP'et indeholder en gennemgang af begrebet CSR (Corporate Social Responsibility) og generelt om etisk virksomhedsdrift og undersøger disse tendenser i virksomheder i dag. Herudover undersøger den EU-kommissionens definition på CSR, Archie B. Carolls CSR pyramide og den tredobbelte bundlinje for at komme med en reél definition på begrebet CSR.

Derefter tager opgaven udgangspunkt i Nike i en virksomhedscase, hvor der er lagt særlig vægt på deres brug af CSR gennem tiden, og til sidst vurderer opgaven, hvorvidt virksomheders brug af CSR kunne have en positiv effekt på økonomien i fattige lande - Jeg skrev opgaven i Engelsk A og Virksomhedsøkonomi A.

Elevens kommentar

Den mangler en afsluttende konklusion, ellers ville den have fået 12.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract: 2
1. Indledning 4
1.1 Introduktion til emne 4
1.2Målet med opgaven 4
1.3 Vægtning 4
1.4 Afgrænsning 4
1.5 Metode 4
2. hvad er CSR? 5
2.1.1 EU- Kommissionens definition på CSR 6
2.1.2 Den tredobbelte bundlinje 7
2.1.3 Carrolls CSR pyramide 8
2.2 Bevæggrunde til CSR 9
2.2.1 CSR, hvorfor? 10
2.2.1.2 Reklame, omtale, omdømme 10
2.2.1.3 CSR som forudsætning for at eksistere? 11
2.2.2 CSR, hvorfor ikke? 12
2.3 CSR, overblik 12
3 Udviklingen i Nikes anvendelse af CSR 13
3.1 Virksomhedsbeskrivelse af Nike 13
3.2 Skandalen om Nikes leverandører 14
3.2.1 Centrale CSR problemstillinger og løsninger 16
3.3 Nikes brug af CSR i dag – analyse af 4 kilder 18
3.3.1 Nikes Corporate Responsibility Report 07 08 09 18
3.3.2 Nike – Not Just Doing It For Themselves 19
3.3.3 Nike Seeks To Eliminate Hazardous Chemicals from Products 20
3.3.4 Still Waiting For Nike to Do It 21
3.4 Har Nike anvendelse af CSR udviklet sig? 24
4 CSR i globalt perspektiv 24
4.1 Den økonomiske globaliserings vindere og tabere 25
4.2 Erhvervslivets fokus på CSR og dets betydning for udviklingen i fattige lande. 26
Litteraturliste 27

Uddrag

1. Indledning
1.1: Introduktion til emne:
Virksomhedens interessenter og deres ønsker af virksomheden, har i de senere år fået tillagt nogle nye værdier.

Disse værdier omhandler blandt andet hensyn til etiske værdier som miljøhensyn og menneskerettigheder, og interessenterne har vist at de ikke er tolerante når virksomheder vælger at ignorere disse værdier og blot udnytte globaliseringen.

Globaliseringen og den stadigt stigende priskonkurrence har nemlig fået mange multinationale virksomheder til at lade profitmaksimering gå forud for etisk virksomhedsdrift. Denne priskonkurrence falder uheldigt ud for befolkningen i den tredje verden, da disse kan betragtes som tabere i den økonomiske globaliserings spil.

1.2: Målet med opgaven:
Et de klare mål med denne opgave er at kunne finde en håndgribelig beskrivelse af CSR ud fra sammenligning af relevant teori.

Med hensyn til Nikes udvikling i deres anvendelse af CSR, var målet med opgaven at give så varieret et indblik i Nikes CSR politik ved at benytte kilder med forskellige synspunkter, for derfor i sidste ende at kunne give det mest neutrale resultat.

1.3: Vægtning:
I hele afsnit 2 vil vi se på CSR ud fra et virksomhedsøkonomisk synspunkt, og have i tanke at CSR er redskab til at imødekomme interessenternes ønsker. I afsnit 3 om Nike, har jeg valgt at tage udgangspunkt i leverandørskandalen i 90'erne og de umiddelbare CSR konsekvenser det havde for Nike, for derefter at se på udviklingen i Nikes anvendelse af CSR.

1.4: Afgrænsning:
I afsnittet om erhvervslivets fokus på CSR og dets betydning for udviklingen i fattige lande, har jeg begrænset emnet til at omhandle globaliseringens vindere og tabere og hvorvidt dette kan udbedres fra virksomhedernes side gennem etisk virksomhedsdrift. Derudover vil jeg ikke se på dette emne igennem international økonomi.

1.5: Metode:
For at finde frem til en klar beskrivelse af CSR har jeg benyttet mig af tre teorier som jeg redegøre for til sidst gennem sammenligning af de tre, give et godt indblik i hvad CSR drejer sig om.

For yderligere at redegøre for CSR, kommer jeg ind på virksomheders bevæggrunde til at benytte og undgå CSR. Bogen Virksomhedsøkonomi A Trojka har denne forbindelse været brugt meget til teorier og begreber.For at analysere udviklingen i Nikes anvendelse af CSR, har jeg valgt at tage udgangspunkt i leverandørkrisen tilbage i 90'erne.

Målet var her at give en realistisk gengivelse af sagen, for at kunne udpege hvad Nike ikke gjorde i denne forbindelse. I mangel af nyere kilder var jeg nødsaget til at tage udgangspunkt i en Bog af Tim Connor fra 2001 ”Still Waiting for Nike To Do It” Denne handler meget om Nike, set i et CSR perspektiv. Ud fra dette har jeg udpeget nogle centrale CSR problemstillinger for at implementere CSR begreberne i sagen om Nike.

Derefter tager jeg udgangspunkt i 4 kilder, i form af bøger, artikler og rapporter for til sidst at give det mest neutrale indblik i Nikes udvikling af deres CSR anvendelse. Om erhvervslivets fokus på CSR og dets betydning for udviklingen i fattige lande, har jeg taget meget udgangspunkt i filmen ”Når Tilbud Dræber” for at vise nogle af de tilstande som CSR måske kan udbedre i den 3. verden... Køb adgang for at læse mere

SOP om Corporate Social Responsibility i VØ og Engelsk

[7]
Bedømmelser
 • 26-11-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig fin opgave, som har mange relevante informationer med. Super god inspiration :D
 • 29-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  opgaven mangler en del men er rigtig fin til at få ideer fra
 • 10-11-2014
  Udmærket opgave!!!!!!
 • 24-03-2014
  Fin opgave at få inspiration fra :)