Rapport om Coopertest

 • STX 3.g
 • Idræt C
 • Ingen givet
 • 4
 • 1836
 • PDF

Rapport om Coopertest

Rapport i Idræt C om Coopertest.

Formål
Formålet med denne rapport er, at se nærmere på forskellen mellem trænede og utrænede personer med udgangspunkt i en Coopertest, hvilepuls og hvilerespirationsfrekvens.

Indhold

Formål
Fremgangsmåde
Resultater
1) Hvorfor kan resultatet fra Cooper testen oversættes til kondital?
2) Sammenhæng mellem Cooper testen og puls samt respirationsfrekvens i hvile?
3) Hvorfor har nogle lavere puls og respirationsfrekvens i hvile end andre?
4) Hvad kan man gøre for at forbedre sin Cooper test?
5) Hvorfor giver samfundet (staten) penge til idrætsforeninger?

Uddrag

Fremgangsmåde:

• Mål hvilepuls
• Mål respirationsfrekvens i hvile
• Udfør Cooper testen ved, at løbe 12 min., og dernæst måle den tilbagelagte distance, og bestem så dit kondital

1) Hvorfor kan resultatet fra Cooper testen oversættes til kondital?

Kondital er iltoptagelsen målt i ml pr. kg pr. minut. Altså den mængde ilt en person er i stand til at optage pr. kg pr. minut. Konditallet bruges til, at bestemme en persons nuværende fysiske form. Cooper testen kan derfor bruges til, at give et nogenlunde billede af, hvilken fysisk form man er i, da man som regel vil kunne løbe en længere distance, hvis man er trænet end hvis man ikke var. Da konditallet, som sagt, er iltoptagelse målt i ml pr. kg pr. minut fortæller det noget om en persons hjerte, lunger, muskler, blod og kredsløb. En trænet person vil, gennem sin træning, øge den maksimale lungeventilation og respirationsfrekvens, hvilket gør personen i stand til at optage mere ilt i lungerne. Hjertevolumen og slagvolumen øges også, hvilket gør, at hjertet er i stand til, at pumpe den ekstra ilt ud i kroppen, som lungerne kan optage. Ilten transporteres rundt i kroppen af stoffet hæmoglobin, som transporteres i blodet. Mængden af blod vil også blive forøget, og derved også mængden af hæmoglobin, hvilket betyder, at blodet kan indeholde mere ilt, som så kan transporteres ud i kroppen. I musklerne vil koncentrationen af kapillærer, som er det sted, hvor bl.a. iltudvekslingen mellem hæmoglobin og musklerne foregår, stige. Dvs., at der vil blive flere... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Coopertest

[3]
Bedømmelser
 • 10-06-2013
  Super fin, kan sagtens bruges og anbefales!
 • 05-01-2003
  Ikke så god, men OK!
 • 24-01-2003
  den er okay!