SRP om Chokolade i Kemi A og Fysik A

 • STX 3.g
 • SRP (Fysik A, Kemi A)
 • 10
 • 41
 • 8237
 • PDF

SRP om Chokolade i Kemi A og Fysik A

SRP om Chokolade, skrevet i fagene Kemi A og Fysik A - i opgaven undersøger jeg chokoladens oprindelseshistorie, og hvordan mennesket har påskønnet chokoladen igennem århundreder. Herefter kigger jeg på hvordan chokolade fremstilles, og udfører forsøg med smeltevarme og smeltepunkt, samt giver et kig på stofsammensætning og viskositet af chokolade.

Lærers kommentar

Rigtig flot arbejde.

Elevens kommentar

Der er måske nogle sproglige fejl, som med fordel kunne rettes.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1 Indledning 1
2 Chokoladens fremstilling 2
2.1 Fermentering, Tørring og Rensning 3
2.2 Ristning og Formaling 3
3 Stofsammensætningen i chokolade 4
3.1 Kakaosmørrets fedtsyresammensætning – Triglycerider 4
3.2 Carbohyrater – Sukker 7
3.3 Emulgatorer – Lecitin 9
3.4 Krystalformer 10
4 Viskositet 12
4.1 Kuglens bevægelse i en væske 13
4.2 Laminar og turbulent strømning 16
4.3 Reynolds tal 17
5 Eksperimenter på LIFE 18
5.1 Eksperiment 1: Smeltevarme og Smeltepunkt 18
5.11 Formål 18
5.1.2 Teori 18
5.1.3 Apparatur 20
5.1.4 Forsøgsopstilling 20
5.1.5 Udførelse af eksperimentet 21
5.1.6 Resultater samt databehandling 21
5.1.7 Fejlkilder 24
5.1.8 Konklusion 24
5.2 Eksperiment 2: Viskositet 24
5.2.1 Formål 24
5.2.2 Teori 25
5.2.3 Apparatur 25
5.2.4 Forsøgsopstilling 26
5.2.5 Udførelse af eksperimentet 26
5.2.6 Resultater samt Databehandling 26
5.2.7 Fejlkilder 32
5.2.8 Konklusion 32
6 Konklusion 33
7 Litteraturliste 34
8 Appendiks I
Bilag 1 I
Bilag 2 I
Bilag 3 II
Bilag 4 II
Bilag 5 III
Bilag 6 IV
Bilag 7 V

Uddrag

"1. Indledning:
'Vi har i de nye lande fundet et næringsmiddel, hvoraf man kun behøver én frugt for at klare en hel dags rejsestrabadser', skrev en spansk konge, da kakaotræet blev fundet. Træet var en af de største skatte mennesket opdagede og selv den dag i dag er chokolade en luksusvare på verdensplan.

Selv i dag i et land som Afghanistan, hvor jeg kommer fra, ser man på chokolade som noget helt unikt. Dernede er det ligeledes svært at skaffe chokolade pga. chokoladens lave smeltepunkt. Chokoladen produceres i forskellige kvaliteter og er en delikatesse, som i flere hundrede år har været eftertragtet af mennesker. Unikt er det, fordi den smelter først, når det er kommet i munden og ikke i hånden.

Det er et nydelsesmiddel, som kræver en højteknologisk proces at fremstille, og som stadig udvikles og forfines. Men hvad indeholder chokoladen, siden det er efterspurgt så meget på verdensplanen? Og hvad er det, der gør at chokolade ikke smelter i stuetemperatur eller i fingrene? I den følgende opgave vil der blive redegjort for selve chokoladens fremstilling.

Udover det skal der ses nærmere på chokoladens stofsammensætning og hvilke rolle triglycerider, carbohydrater og emulgatorer kommer til at have for dens fysiske egenskaber. Undervejs vil det blive behandlet, hvilke konkrete parametre, der har indflydelse på chokoladens konsistens. Slutteligt vil der ved at betragte newtons love og Stokes lov, analyseret hvilke kræfter, der virker på et legemes bevægelse i væsken og hermed indføres, hvad der gælder for en væskes viskositet, her chokolade.

Dette gøres ved at udføre et af de to eksperimenter, som omhandler chokoladens viskositet. Det andet forsøg, som også udføres, handler om at bestemme chokoladens smeltevarme og smeltepunkt. Disse to forsøg er udført på LIFE, som er et biovidenskabeligt fakultet for fødevarer, veterinærmedicin og naturressourcer på København Universitet.

Det er vigtigt at nævne, at opgaven er bygget på fagene fysik og kemi. Derfor forudsættes det, at læseren har en god forståelse inden for fagene, eftersom den basale viden ikke forklares fuldstændigt.
Opgaven tager udgangspunkt i forskellige bøger, artikler, og internetsider, men også oplæg på LIFE har vi fået en masse information, og det er der selvfølgelig også henvist til. Der er angivet hvilket foredrag, der er tale om, og hvem der har holdt det."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Chokolade i Kemi A og Fysik A

[3]
Bedømmelser
 • 01-10-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  rigtig god og god til inspiration
 • 01-03-2013
  Super opgave som er godt skrevet
 • 22-01-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  god inspiration!!!!!!!!!!!!!!