SRP om Chick Lit (Nynnes dagbog og Bridget Jones's Diary)

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Engelsk A)
 • 10
 • 24
 • 7620
 • PDF

SRP om Chick Lit (Nynnes dagbog og Bridget Jones's Diary)

SRP om Chick Lit (Kvinde litteratur), som undersøges ved en redegørelse for Englands litterære feminisme, og en omfattende analyse af Nynnes Dagbog, og Bridget Jones's Diary, samt et afsluttende kig på feminismen - Opgaven er skrevet i Dansk A og Engelsk A.

SRP'et er skrevet i 2011.

Studienets kommentar

Siden eksemplet blev skrevet, har man ændret på nogle af kravene til SRP, så udformningen kan afvige lidt fra den måde, som et SRP skal skrives og bygges op i dag.

Før i tiden var der fx ikke de samme krav til anvendelse af faglige metoder. Derfor kan gamle studieretningsprojekter nogle gange anvende samme metode i begge fag. I dag er der krav om flere metoder. Hvis du for eksempel laver nykritiske tekstanalyser i begge fag, er du altså nødt til også at inddrage en anden metode.

Derudover skal du ikke længere skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk.

Vi har skrevet SRP-bogen, som giver dig en grundig vejledning i alle dele af arbejdet med SRP. Den er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

INDLEDNING 4
DEN LITTERÆRE FEMINISME I DANMARK OG ENGLAND I 1970'ERNE 5
Danmarks litterære feminisme i 1970'erne 5
Vita Andersens novelle Fælden og digtet Lænken om min hals 6
Englands litterære feminisme i 1970'erne 8
Fay Weldons roman The life & loves of a she devil 8
HVAD ER CHICK LIT 10
NYNNE OG BRIDGET – STORBYTØSER OG SOLOSILD 11
Nynnes dagbog af Henriette Lind, Lotte Thorsen og Anette Vestergaard 11
Bridget Jones's Diary af Helen Fielding 16
DEN SENMODERNE CHICK LIT OG 1970'ER-FEMINISMEN 20
Behøver vi danskere i det hele taget Nynne, nu hvor vi har Bridget? Eller er Nynne overflødig? 20
Forholdet mellem den senmoderne ”chick lit” og 1970'er-feminismen 21
KONKLUSION 23
LITTERATURLISTE 24

Uddrag

"Indledning:
Menneskets bevidsthed er altid blevet påvirket af dets omgivelser og samtid, og da kvindebevægelsen i 1970'erne brød ud i Vesten, opstod en drejning inden for litteraturen. Forfattere, og her især kvindelige forfattere, kunne ikke undgå at blive påvirket af kvindens kamp mod et mandsdomineret samfund, og trangen til frigørelse fra den traditionelle kvinderolle.

Interessen om den almindelige kvindes erfaringer, som førhen havde været uinteressant, blev nu offentliggjort gennem litteraturen. 1970'erne var et årti præget af alvor, men dette afholdte ikke forfattere i at anvendte humor og ironi til at beskrive kvindes syn på undertrykkelse.

I 1990'erne fik den litterære genre, chick lit, sit gennembrud, da Helen Fieldings roman Bridget Jones's Diary, om den altid uheldige Bridget udkom i 1996. Året efter udkom Candace Bushnells roman Sex and the City, hvor vi lærte den succesrige karrierekvinde Carrie Bradshaw, og hendes tre veninder at kende.

Chick lits popularitet er siden 90'erne vokset markant, og flere og flere forfattere er begyndt at skrive inden for denne genre, mens genren har opnået et større publikum. Chick lit tager fat om de urimelige krav, som her især modebranchen, stiller til kvinder.

Branchen fortæller nutidens kvinder, at for at opnå succes, skal hun have den perfekte partner og karriere, gå i de rigtige mærkevarer, og helst ikke veje for meget. Når modebranchen fortæller hvordan den ideelle kvinde ser ud, og når mænd pludselig går efter yngre, smukkere kvinder, er det ikke uforståeligt, at den senmoderne kvinde, får problemer med selvværdet, når hun ikke formår at opfylde disse urimelige krav.

Formålet med opgaven er at sammenligne chick lit genren med 70'ernes litterære feminisme. I det følgende vil emnet chick lit blive undersøgt ved hjælp af en grundig redegørelse for den litterære feminisme i England og Danmark i 1970'erne, hvorefter opgaven fokuserer på chick lit genren med henblik på en dybtgående analyse af Nynnes Dagbog af Henriette Lind m.fl. og Bridget Jones's Diary af Helen Fielding. Slutteligt vil forholdet mellem den senmoderne chick lit og 1970'er-feminismen blive diskuteret. I opgaven arbejdes der med to humanistiske fag, Engelsk og Dansk.

De skønlitterære værker vil blive behandlet ud fra en hermeneutisk og humanistisk metode. Den humanistiske metode undersøger og beskriver mennesket, hvor man med den hermeneutiske metode fortolker og vurdere en tekst, ud fra det kendskab man har til samfundet på det tidspunkt.

Den nykritiske metode, hvor der ikke refereres til omverden, er ofte den metode der anvendes når man analyserer og fortolker skønlitteratur, men da jeg fokuserer på det senmoderne samfund, for at fortolke Nynnes Dagbog og Bridget Jones's Diary, har jeg valgt at lægge hovedvægten på en samfundsfaglig læsning, og anvender derfor den samfundskritiske metode."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Chick Lit (Nynnes dagbog og Bridget Jones's Diary)

[4]
Bedømmelser
 • 15-10-2013
  Jeg synes det er en rigtig god måde, at man får lagt pdf-filen ind på en liste i ens profil. Så kan man altid gå tilbage og downloade den, hvis man kommer til at slette den.
 • 23-03-2011
  God opgave - fine formuleringer samt god redegørelse af chick lit.
 • 19-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Ganske udmærket opgave. Mange småfejl
 • 28-09-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Inspirerende og godt skrevet

Materialer relateret til SRP om Chick Lit (Nynnes dagbog og Bridget Jones's Diary).