SRP om Charlie Parker i Musik og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Musik A)
 • 10
 • 22
 • 7068
 • PDF

SRP om Charlie Parker i Musik og Historie

SRP om "Charlie Parker" med fagkombinationen Musik A og Historie A.
Opgaven indeholder en analyse af "Donna Lee" og "Confirmation", og der findes generelle træk for den karakteristiske spillemåde som Charlie Parker benyttede sig af.

Herudover gennemgås bebop-jazzens udvikling, set med musik-historiske øjne.

Der gives endvidere en redegørelse for den politiske situation i samtiden, samt tage stilling til hvorvidt Charlie Parker kan siges at have været en personlighed med politisk betydning.

Elevens kommentar

Historiedelen kan med fordel forbedres med udvidet vægt på indenrigspolitikken i USA.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven mangler en litteraturliste.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Et historisk perspektiv 3
Bebop 5
Charlie Parker 7
- Heroinproblemet 8
- En politisk Charlie Parker? 9
Confirmation 11
- Toneart 12
- Harmonik 13
- Melodik 15
- Charlie Parkers solo 15
Donna Lee 17
- Toneart 17
- Form 17
- Harmonik 18
- Melodik 19
- Charlie Parkers solo 20
Konklusion 21

Uddrag

Charlie Parker er kendt som en af de største saxofonister nogensinde. Da jeg selv spiller altsaxofon, er det selvfølgelig umuligt at komme uden om ham.

I dette projekt vil jeg ud fra to numre, "Confirmation" og "Donna Lee", finde generelle træk ved Parkers spillemåde. Jeg vil derudover belyse bebop-jazzens udvikling fra en musik-historisk sammenhæng.

Jeg vil redegøre for den politiske udvikling i samtiden, og tage stilling til om Charlie Parker var en politisk personlighed... Køb adgang for at læse mere

SRP om Charlie Parker i Musik og Historie

[2]
Bedømmelser
 • 26-11-2008
  Jeg var i tvivl om hvordan jeg skulle opbygge en musikanalyse, men har fået god inspiration
 • 11-12-2009
  Udmærket opgave der giver et rigtigt godt overblik over hvordan en srp i musik skal laves.