Centrale begreber i International økonomi

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • Ingen givet
 • 3
 • 486
 • Word2003

Noter: Centrale begreber i International økonomi

Noter til de vigtigste begreber i international økonomi.

Uddrag

Centrale begreber:

De samfundsøkonomiske mål:

Fuld beskæftigelse ( 3-5 % arbejdsløshed )
Ligevægt på betalingsbalancen ( egentlig overskud for at bringe gælden ned )
Økonomisk vækst ( stigende BNP = øget velstand )
Stabile priser ( lav inflation )
Udligning af socialeforskelle ( mere politisk bestemt )
Hensyn til miljøet ( er kommet med de senere år )

Lempelig finanspolitik medfører: Beskæftigelsen stiger, BNP stiger
Betalingsbalancen forværres, inflationen stiger

Stram finanspolitik medfører: Beskæftigelsen falder, BNP falder
Betalingsbalancen forbedres, inflationen falder

Valutapolitik, Devaluering af valutaen Konkurrenceevnen og beskæftigelsen stiger
Valutapolitik, Revaluering af valutaen ?

---

Forsyningsbalancen:

Tilgang af varer/tjenester: Anvendelse ar varer/tjenester
BNP+ M ( = import ) = C ( = forbrug) + I ( =investering ) + X ( =eksport)


Politikkerne:

1) Finanspolitik og pengepolitik kaldes samlet for efterspørgselsregulerende politikker og ind-virker på C og I... Køb adgang for at læse mere

Centrale begreber i International økonomi

[6]
Bedømmelser
 • 12-05-2011
  god oversigt over centrale begreber, men ikke så forståelig...
 • 03-02-2011
  Fint overblik over de mest centrale begreber
 • 01-11-2019
  Givet af 3.g'er på STX
  Kort
 • 18-06-2014
  stilla und roligt maaan, kush and OJ maaan