Osmose i kartoffel | Rapport

  • STX 1.g
  • Biologi C
  • 10
  • 7
  • 2259
  • PDF

Osmose i kartoffel | Rapport

Osmoseforsøg, hvor vi undersøger diffusion og osmose i kartofler, vandpest og gær.

Vi undersøger i rapporten cellernes kemiske balance. Vi opstiller tre forsøg, der skal undersøge transporten af stoffer for at opretholde cellernes kemiske balance.

Problem: At undersøge om celler er i stand til at kontrollere deres indre kemiske balance.

Hypotese: Celler er ved hjælp af cellemembranen i stand til at kontrollere transporten af stoffer ind og ud af cellen.

Indhold

Problem
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Materialer: Der blev lavet 3 forsøg, A1, A2, og B1.
A1:
1. Kartofler
2. Kniv
3. 3x100mL bægerglas
4. 2x250mL måleglas
5. Destilleret vand
6. NaCl-opløsninger på 5% og 0,9%

A2:
1. Vandpest
2. Mikroskop
3. Pincet
4. Objektglas og dækglas
5. Destilleret vand i flaske med pipettetud
6. Filtrerpapir
7. 5% NaCl-opløsning

B1:
1. Ukogt gæropslemning i vand
2. Kogt gæropslemning i vand
3. Methylenblåt opløsning med tilhørende dråbepipette
4. Mikroskop
5. Objektglas og dækglas
6. Filtrerpapir

Fremgangsmåde:

A1: Forsøget blev lavet af vores lærer, men foregik ellers på den måde, at der blev skåret 3 lige store kartoffelstykker ud. Der blev så lagt et stykke kartoffel i hver af de 3 bægerglas, der var fyldt med vand, i det ene glas var det destilleret vand, dvs. med 0% NaCl i, i det andet var der en 0,9% NaCl-opløsning i, og i det sidste en 5% NaCl-opløsning i. Undervejs i timen skulle vi hen og kigge på de tre kartoffelstykker, og sammenligne farve, størrelse og hårdhed.

A2: Vi startede med at få gjort mikroskopet klar til brug. Derefter tog vi et blad fra vandpestens spids, da det er her bladede er friskest og lettest at kigge på. Bladet blev lagt i en dråbe vand på objektglasset, og dækglasset lagt ned over. Derefter blev vandpesten lagt under mikroskopet, og vi lavede tegninger af de cellerne. Derefter tog vi præparatet ud og med en pipette tilførte vi lidt 5% NaCl-opløsning, som vi sugede ind under dækglasset vha. filtrerpapir. Derefter kiggede vi på præ-paratet igen og lavede nogle tegninger. Så erstattede vi saltvandet med destilleret vand, igen ved at bruge filtrerpapir til at suge det ind under dækglasset. Vi iagttog det under mikroskopet og lavede en sidste tegning.

B1: Vi tog to objektglas og anbragte en dråbe ukogt gæropslemning på den ene og en dråbe ukogt gæropslemning på den anden. Så tilsatte vi methylenblåt, ved at anbringe en dråbe ved siden af dækglasset, og suge den ind under vha. filtrerpapir. Det gjorde vi på begge præparater. Derefter lagde vi dem ind under mikroskopet efter tur, og lavede nogle tegninger af cellerne, og lagde speci-elt mærke til hvor den blå farve befandt sig... Køb adgang for at læse mere

Osmose i kartoffel | Rapport

[1]
Bedømmelser
  • 29-11-2013
    hvis der kunne være rigtig billeder til vandpest op gær vil det være bedre