Cecil af Johannes V. Jensen

5 5 5 5 5 5 (13 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 2.g

Fag

Dansk A

Karakter

12

Antal sider

9

Antal ord

3317

Filformat

PDF

Novelleanalyse: Cecil af Johannes V. Jensen

Få inspiration til hvordan du kan lave en analyse af Johannes V. Jensens novelle Cecil med fokus på fortælleren.

Denne opgave tager udgangspunkt i spørgsmål til novellen Cecil, som alle har med fortælleren at gøre. Spørgsmålene besvares via en analyse af novellen.

Til sidst sammenlignes novellen med diget Cecil af Johannes V. Jensen, hvor forskellen mellem digt og novelle analyseres.

Studienets kommentar
Det er en god og grundig analyse af mange aspekter af fortælleren i Johannes V. Jensens "Cecil". Opgave er et godt eksempel på, hvilke spørgsmål, der kan være relevante at besvare i en analyse med fokus på fortællerforhold.

Indhold
1. Hvorfra har fortælleren sin viden?
2. Hvilken effekt har det, at fortælleren stiller spørgsmål til sine læsere?
3. Hvor er fortælleren placeret i forhold til begivenhederne?
4. Hvilken effekt har en fortællers brug af "nu"?
5. Karakteriser fortælleren.
6. Find eksempler på fortælletekniske elementer i novellen.
7. Hvad er karakteristisk ved fortællerens måde at karakterisere personerne på?
8. Hvordan forklares Cecils skæbne?
9. Hvordan forklares Antons skæbne?
10. Sammenlign den episke og lyriske tekst m.h.t. at finde forskelle.

Uddrag
En stil i dansk over ”Cecil” (novelle og digt) af Johannes V. Jensen.

1. Hvorfra har fortælleren sin viden?
Starten på novellen: ”I en Gaard nede ved fjorden boede en Mand” indikerer at fortælleren kender til området. Beskrivelsen af gårdens placering er ikke i forhold til en by eller et land, men i forhold til fjorden, hvilket viser, at fortælleren ser det som en selvfølge, hvilken fjord det er, der tales om. Fortælleren er altså kendt i området, hvor novellen udspiller sig.
Han har dog ikke sin viden fra førstehånd, for i løbet af novellen udviser fortælleren ikke meget sympati overfor Anton og er også afstandtagende overfor ”spillet”, der foregår i landsbyen... [læs mere nu]