SOP om Firmaet Carlsberg A/S i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
 • 7
 • 45
 • 8256
 • PDF

SOP om Firmaet Carlsberg A/S i Afsætning A og Dansk A

SOP om Firmaet Carlsberg A/S, som undersøges i fagene Afsætning A og Dansk A.

Opgaven er opdelt i tre primære dele; en karakteristik af Carlsberg, dets historie, samt faktorer der er vigtige i virksomheden, en analyse af en reklame fra Carlsberg og en analyse af deres parametermix, og slutteligt en vurdering som indeholder en diskussion af Carlsbergs parameterstrategi og en eventuel ændring af denne.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning
Karakteristik
Historie
Virksomheden
Sortiment
Marked
Brands
Reklameanalyse
Trykte reklamer
AIDA-model
Retorisk analyse
Påvirkningsstrategier
TV-reklame
Retorisk analyse
Påvirkningsstrategier
Delkonklusion
Målgruppe
Ændring af reklamekampagne
Carlsbergs parametermix
Nuværende parametermix
De 4 p'er
Produkt
Pris
Place
Promotion
Reklamernes udsagn
Værdier
Livsstil
Modernitet
Diskussions emne
Ændring i parametermix?
Konklusion
Litteraturliste
BILAGSOVERSIGT
Bilag 1 – Produktsortiment 24
Bilag 2 – Reklameanalyse
Bilag 2.1 – Stilbilled 25
Bilag 2.1.1 – Billedanalyse 26
Bilag 2.1.2 – Billedanalyse 28
”Vores øl, vores grillfest”
Bilag 2.2 – Kontrastmodel 30
Bilag 3 – Danskrelaterede modeller
Bilag 3.1 – AIDA model 31
Bilag 3.2 – Retoriske figurer .32
Bilag 3.3 – RISC model 33
Bilag 3.4 – Offentlighedsmodel 34
Bilag 4 – Afsætningsrelaterede modeller
Bilag 4.1 – De 4 p'er .35
Bilag 4.2 – Emballagens funktioner .36
Bilag 4.3 – Forhold prisfastsættelse model 37
Bilag 4.4 – Fordele/ulemper mellemhandler 38
Bilag 4.5 – Mulige distributionskanaler 39
Bilag 4.6 – Distributionsstrategi – PLC 40
Bilag 4.7 – Promotiontyper 41
Bilag 4.8 – Kommunikationsprocessen 42
Bilag 5 – Redegørelse af termer 43

Uddrag

Indledning
Jeg var valgt til opgaven at skrive om Carlsberg A/S. Opgaven er delt op i 3 hovedkategorier karakteristik, analyse og vurdering.

I karakteristikken af Carlsberg vil jeg give en kort beskrivelse af Carlsberg historie, hvorefter jeg begiver mig videre i karakteristikken med en beskrivelse af virksomheden, herunder hvilke vigtige faktorer der er i virksomheden. Dernæst vil jeg redegøre for Carlsbergs brands, sortiment samt markedet for bryggerier.

Analyse-delen er opdelt i to, en reklameanalyse og en analyse af deres parametermix. Til første del af analysen vil jeg tage udgangspunkt i to reklamer, en trykt reklame og en reklamefilm. I første del af analysen af reklamefilmen vil jeg foretage en sammenligning med en anden reklamefilm fra samme reklamekampagne, der er blevet ændret på i forhold til de traditionelle i reklamekampagnen. Formålet med første del af analysen er at kunne udlede en målgruppe for Carlsberg, som jeg senere hen vil anvende i den anden del af analysen. I anden del af analysen fokusere på Carlsbergs parametermix og hvordan de udnytter deres handlingsparametre. Formålet med anden del af analysen er at opbygge et fundamentalt udgangspunkt for vurderings-delen.

I vurderingen vil jeg foretage en diskussion, som omhandler hvorvidt Carlsberg skal ændre deres parameterstrategi eller ikke. I diskussionen vil jeg tage udgangspunkt i deres nuværende parameterstrategi derunder parametermixet, som er udledt i anden del af analysen. Diskussionen bygger på en af mine problemstillinger, og håber på at kunne fremfinde et profitabel svar på deres fremtidige parameterstrategi samt parametermix.

---

Ændring af reklamekampagne
Indenfor det seneste års tid har Carlsberg ændret faktorer i deres reklamekampagne. Førhen brugte de en person som var reklamens omdrejningspunkt. Det at Carlsberg anvendte en person, gav ikke nok konnotationer om fællesskab. Dermed har de, i de seneste tv-spots, i reklamekampagnen ”vores øl”, gået hen til en gruppe unge. Som eksempel vil jeg tage udgangspunkt i det nyeste tv-spot ”vores øl, vores ninjapoker”. ”vores øl, vores ninjapoker” er som sagt karakteriseret ved fællesskabet. Den er gået væk fra det gamle princip, med at informere forbrugeren om Carlsberg samt øl, til at informere forbrugeren hvad Carlsberg kan gøre for en. Reklamen viser en gruppe af unge, som med kort laver en masse unaturlige tricks bl.a. slukke en række af stearinlys, som er placeret på en række i øl flasker, ved at slå en smutter hen over stearinlysene. Reklamenen viser ikke, før til sidst i reklamen, hvad der bliver reklameret for. Den merkante ændring i reklamekampagnen skyldes at de vil udlede andre værdier, end hvad den gamle type i kampagnen ”vores øl” udledte.

Carlsbergs parametermix
Nuværende parametermix
De 4 p'er
Carlsberg fører en standardiseret parameterstrategi , hvilket vil sige at deres parametermix er ens, uanset hvilket marked de er på. F.eks. i Storbritanien er Carlsberg pilsner ens mht. produktet som på det danske marked, samme type distributionskanal. Det eneste som kan... Køb adgang for at læse mere

SOP om Firmaet Carlsberg A/S i Afsætning A og Dansk A

[3]
Bedømmelser
 • 04-11-2014
  Kan bruges, takkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 21-02-2013
  Rigtig god opgave! - Kunne bruges
 • 23-01-2012
  Fin opg.................