SOP: Carlsberg og England som eksportmarked i IØ og Afsætning

SOP: Carlsberg og England som eksportmarked i IØ og Afsætning

SOP om Carlsberg og muligheden for England som Eksportmarked, skrevet i International Økonomi A og Afsætning A.

I opgaven gives der først en vurdering af Carlsbergs strategi, samt parameterindsats på det engelske marked, hvorefter der følger et afsnit hvor jeg gør rede for virksomhedens historie og udvikling, samt en diskussion af den nuværende situation.

Generelt har formålet været at vurdere muligheden for virksomhedens udvidelse til det engelske marked, og i den forbindelse give en undersøgelse af det engelske marked for øl, og den fremtidige udvikling af Carlsberg.

Studienets kommentar

Opgaven mangler kildeliste.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

INDLEDNING 1
CARLSBERG - VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 1
HISTORISK UDVIKLING 1
CARLSBERGS NUVÆRENDE SITUATION 1
Strategi 2
Parametermix 3
Internationalisering 4
S.W.O.T. 5
DELKONKLUSION 6
ENGLAND SOM EKSPORTMARKED 7
FAKTA 7
BRANCHEANALYSE 8
DELKONKLUSION 10
KULTURELLE FORSKELLE 10
DELKONKLUSION 11
ØKONOMISKE FORHOLD OG UDVIKLINGSTENDENSER HOS DEN ENGELSKE FORBRUGER 11
DET ENGELSKE MARKED FOR ØL 12
ON-TRADE OG OFF-TRADE 12
On-trade 12
Off-trade 13
KONKLUSION 13
FREMTIDIG INDSATS 15
SLUTNOTER 17
Litteraturliste 19
Bilag 20

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt at skrive om Carlsberg, som er et velkendt brand, og samtidig en stor og international virksomhed, der giver mulighed for et tværfagligt projekt.

På grund af virksomhedens størrelse og intensive markedskommunikation antager jeg at det, såvel internt som eksternt kildemateriale, vil være rimelig let tilgængeligt.

Opgaven er forholdsvis analysetung i de indledende afsnit, det giver den fordel at jeg kan argumentere og referere hertil senere i opgaven."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Carlsberg og England som eksportmarked i IØ og Afsætning

[15]
Bedømmelser
 • 09-12-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Ingen kilder, kan udelukkende bruges som inspiration, men ikke hvis man vil bruge den til at finde basis til egen SRP
 • 26-11-2010
  Givet af HHX-elev på 1. år
  Det er en super god opgave, da der er mange fakta i om det engelske marked og det er en dybdegående opgave..
 • 15-12-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God opgave til inspiration, dog synes jeg godt kilderne kunne være med..
 • 22-03-2012
  meget god opgave til ins.

Materialer relateret til SOP: Carlsberg og England som eksportmarked i IØ og Afsætning.