Carletti A/S | VØ B | Eksamen august 2011

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Carletti A/S | VØ B | Eksamen august 2011

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ B fra d. 12 august 2011 (hhx112-VØK/B-12082011).

Indeholder besvarelse i pdf-fil og bilag i Excel-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Carletti A/S
Opgave 2 - Indtjening - HOT-MEX
Opgave 3 - Virksomhedens rapportering - Tulipan DK
Opgave 4 - Produktionsstyring - Bubbers Bobler A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør med udgangspunkt i artiklerne for, hvilke forhold i Carletti A/S' omverden der har påvirket virksomhedens økonomi de seneste år.

1.2 (10 %)
Analyser konkurrencesituationen i slikbranchen ved hjælp af Porters Five Forces og artiklerne.

1.3 (20 %)
Udarbejd med udgangspunkt i vedlagte nøgletal og artiklerne en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for Carletti A/S for årene 2008, 2009 og 2010.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes Carletti A/S' likviditet overordnet har udviklet sig i 2010 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.5 (5 %)
Vurder med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål Carletti A/S´ fremtidsudsigter.

2.1 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag pr. stk. og i alt for produktet Mexico det kommende år.

De nødvendige data fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn dækningsgraden for produktet Mexico.

2.3 (5 %)
Beregn nulpunktsomsætningen for produktet Mexico i det kommende år ved ansættelse af endnu en sælger aflønnet med kr. 20.000 plus salgsprovision.

De nødvendige data fremgår af bilag 3.

2.4 (5 %)
Diskuter, om HOT-MEX bør acceptere Peter Jensens krav om en fast løn uden tillæg af salgsprovision.

3.1 (5 %)
Opstil resultatopgørelsen for 2010/11 uden noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 4. I bilag 5 er en skabelon til resultatopgørelsen.

3.2 (5 %)
Beregn de samlede aktiver ultimo 2010/2011.

3.3 (5 %)
Beregn afkastningsgraden, overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2010/11.

3.4 (5 %)
Forklar årsagen til forskellen på afkastningsgraden i 2010/11 og i 2009/10.

4.1 (5 %)
Forklar, hvilken produktionsform Bubbers Bobler A/S anvender.

4.2 (5 %)
Forklar, om Bubbers Bobler A/S anvender push- eller pullstyring ved produktion af spabade.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke fordele virksomheden opnår ved det anvendte styringsprincip. Se spørgsmål 4.2.

Uddrag

1.1 Redegør med udgangspunkt i artiklerne for, hvilke forhold i Carletti A/S' omverden der har påvirket virksomhedens økonomi i de seneste år

For at analysere hvilke forhold i virksomhedens omverden, der har påvirket virksomhedens økonomi de seneste år benyttes PESTEL-analysen. I artiklerne er det primært oplysninger om politiske forhold og social og kulturelle forhold, der for tiden påvirker Carletti.

Politiske faktorer har påvirket virksomhedens økonomi negativt over de seneste år. I artiklen ”Slikbranchen er gået sukkerkold” berettes der om en afgiftsstigning på 25 % på nødder, slik og chokolade som ifølge Niels Petersen har gjort, at der ikke længere er virksomheder i branchen der tjener penge. Regeringen har ligeledes indført en fedtafgift, som presser slikproducenterne yderligere.

Sociale og kulturelle forhold har også påvirket virksomhedens økonomi negativt de seneste år. I artiklen ”Slikbranchen er gået sukkerkold” forklarer Lotte Engbæk, chefkonsulent på fødevareområdet ved Dansk Erhverv, at den dalende omsætning primært skyldes grænsehandel og øget sundhedsfokus. Hun foreslår at virksomheden bør omstille sig ved at fokusere mere på at producere dyrere slik af en højere kvalitet. Artiklen ”Vi Spiser mindre slik” beskriver udviklingen i slikforbruget pr. indbygger. Dette slikforbrug toppede i 2004 på 16 kg. pr. indbygger hvilket i 2007 var faldet til 14 kg. pr. indbygger. Fra 2007 til nu har der ligeledes været et stort fald. En chefkonsulent ved Dansk Industri udtaler at der er stor risiko for at branchen flytter produktion til udlandet og må afskedige dansk arbejdskraft på grund af det stigende sundhedsfokus blandt danskerne..... Køb adgang for at læse mere

Carletti A/S | VØ B | Eksamen august 2011

[76]
Bedømmelser
 • 18-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Eksemplarisk økonomi besvarelse. Flot brug af fagterm etc. Gode perspektiveringer til diverse kapitler. God struktur. Kan klart anbefales.
 • 31-10-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Utrolig inspirerende opgave med et godt sprog, gode pointer og god forståelse for faget! Rigtig god at have som en hjælpende opgave!
 • 17-11-2016
  Givet af Studerende på 7. år
  Den er super...................
 • 02-12-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave til inspiration