Carbonatomets Bindingsforhold - Rapport i Kemi

 • HTX 3. år
 • Kemi B
 • 10
 • 13
 • 1580
 • PDF

Carbonatomets Bindingsforhold - Rapport i Kemi

Dette er en rapport om carbonatomets bindingsforhold. Vi går i dybden med bindingsforholdet i teorien og bygger modeller af organiske stoffer for at demonstrere carbonatomets bindingsforhold.

Formål:
• At bygge modeller af forskellige organiske stoffer.
• Lære om bindingsforhold for carbonatomer.

Studienets kommentar

Okay rapport. Næsten hele dokumentet består af teori om carbonatomet. Der henvises til øvelsesvejledningen under fremgangsmåde.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion
Fejlkilder
Konklusion

Uddrag

Molekylets rumlige opbygning kan forklares ved at sige at elektronskyerne for de 4 elektronpar frastøder hinanden og derfor vil de være så langt fra hinanden som muligt. Methan er opbygget som et regulært tetraeder og bindingsvinklerne er på 109,5º. Her danner alle bindinger vinkler på 109,5º med hinanden. De 109,5º bliver bestemt af frastødningen mellem elektronparrene, som ses ud fra elektronskyer.

Kvantemekanikken siger at der ikke er muligt at forudsige hvor elektronen i et atom vil være i næste øjeblik. Det er derfor ikke muligt at lave en bestemt bane for elektronen. Man kan dog ved en kvantemekanisk beregning finde sandsynligheden for at elektronen befinder sig i et bestemt område. Dette kan man vise ved at tegne en elektronsky omkring kernen. Der hvor elektronskyen er tættest er der størst sandsynlighed for at finde elektronen. Elektronskyen bliver trukket nærmere kernen jo større kerneladningen er. Når der kommer flere skaller danner elektronskyen kugleskaller med en hvis afstand fra kernen... Køb adgang for at læse mere

Carbonatomets Bindingsforhold - Rapport i Kemi

[2]
Bedømmelser
 • 23-12-2016
  pklmklmlkmlkmlmlkmlkmlkmlkmlmllklkmlk
 • 19-01-2004
  Ok