Camping Parken Vejle A/S | VØ B | Eksamen maj 2010

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Camping Parken Vejle A/S | VØ B | Eksamen maj 2010

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ B fra d. 28 maj 2010 (hhx101-VØK/B-28052010).

Indeholder besvarelse som pdf-fil og bilag i Excel-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Indkøbsstyring - Camping Parken Vejle A/S (Camping Centrum)
Opgave 2 - Kalkulation og optimal salgspris - Camping Parken Vejle A/S
Opgave 3 - Regnskabsafslutning - Camping Parken Vejle A/S
Opgave 4 - Likviditetsbudget - Camping Parken Vejle A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Bestem den optimale indkøbsstørrelse for Junior.

En model til at bestemme den optimale indkøbsstørrelse findes i bilag 1. Modellen kan eventuelt anvendes.

1.2 (5 % )
Beregn den årlige omkostning til sikkerhedslageret af Junior.

1.3 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse.
Se spørgsmål 1.1 og 1.2.

1.4 (5 %)
Vurder, hvilken indflydelse det vil have på likviditeten, hvis det besluttes ikke at have et sikkerhedslager af soveposen Junior.

1.5 (5 %)
Diskuter, om virksomheden bør fjerne sikkerhedslageret af soveposen Junior.

2.1 (5 %)
Beregn kostprisen i danske kroner for 1 stk. Camping Trolley.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

2.2 (5 %)
Beregn det forventede dækningsbidrag på et parti (10 stk.) Camping Trolley.

2.3 (10 %)
Beregn den optimale salgspris og afsætning for Camping Moover.

Den forventede pris-/afsætningsrække og de variable enhedsomkostninger fremgår af bilag 2.

2.4 (5 %)
Beregn, hvor mange ekstra Camping Moover der mindst skal sælges, ved den beregnede optimale pris, for at reklamekampagnen til kr. 58.000 er lønsom. Se spørgsmål 2.3.

3.1 (15 %)
Færdiggør afslutningsskemaet.

Saldobalancen fremgår af bilag 3.

3.2 (10 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2009 og balance pr. 31.12.2009. Der skal ikke udarbejdes noter.

I bilag 4 findes skabeloner, som eventuelt kan benyttes.

3.3 (5 %)
Beregn virksomhedens afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed for 2009. Se bilag 5.

3.4 (5 %)
Vurder med udgangspunkt i nøgletallene, hvordan testcenteret har påvirket virksomhedens økonomi. Nøgletallene for 2007 og 2008 fremgår af bilag 5.

4.1 (10 %)
Udarbejd et månedsopdelt likviditetsbudget for 4. kvartal 2010.

De nødvendige oplysninger og en skabelon til likviditetsbudget fremgår af bilag 6. Skabelonen kan eventuelt anvendes.

4.2 (5 %)
Forklar, hvad virksomheden kan gøre for at forbedre likviditeten.

Uddrag

1.4 Vurder, hvilken indflydelse det vil have på likviditeten, hvis det besluttes ikke at have et sikkerhedslager af soveposen Junior

Det vil have en positiv indflydelse på likviditeten, hvis sikkerhedslageret ikke oprettes. Dette skyldes, at et sikkerhedslager er en kapitalbinding og som det fremgår af informationerne, så er det ikke nødvendigvis en investering, som vil blive anvendt. Det vil dog stadig koste virksomheden – uanset om sikkerhedslageret enheder anvendes eller ej.

1.5 Diskuter, om virksomheden bør fjerne sikkerhedslageret af soveposen Junior

Det vil først og fremmest sænke lageromkostningerne med næsten en tredjedel, hvis sikkerhedslageret fjernes. Dette betyder, at det rent økonomisk vil være fordelagtigt at fjerne sikkerhedslageret. Yderligere vil det, som nævnt i spørgsmål 1.4, også gavne virksomhedens likviditet, hvis sikkerhedslageret fjernes.

Et andet argument for fjernelsen er, som økonomichefen nævner, at virksomheden har en tilsvarende sovepose som kan sælges i stedet for og som netop er beregnet til den samme målgruppe. Umiddelbart er købet af en sovepose ikke forbundet med så store præferencer, at kunderne forventes at vil afvise dette alternativ.

På den anden side har man tidligere oplevet store problemer med leverandøren og derfor er det ikke helt usandsynligt, at virksomheden kan komme ud for en lignende situation igen. Forsendelsen bliver sendt helt fra Australien og derfor må dette være forbundet med risiko..... Køb adgang for at læse mere

Camping Parken Vejle A/S | VØ B | Eksamen maj 2010

[54]
Bedømmelser
 • 28-03-2011
  Rigtig god og detaljeret opgave.. Den var mig til stor hjælp da jeg havde noget jeg ikke kunne få til at gå op i min resultat opgørelse.
 • 11-12-2011
  Meget god opgave som klart er en god inspiration.Mangler intet, mindre stavefejl men ikke noget meningsforstyrrende.
 • 17-04-2015
  gooooooooooood opgave
 • 13-05-2014
  Megeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeet flot