Byggeri og energi Skitseprojekt

Byggeri og energi Skitseprojekt

Indledning

På baggrund af en henvendelse fra et almennyttigt boligselskab skal jeg nu til at udarbejde et skitseprojekt hvori jeg skal skitsere en mulig konkret løsning til et ungdomsbyggeri efter boligselskabets ønsker.
Rapporten vil løbende skitsere mine løsninger og dokumentere de tanker og ideer jeg har gjort mig mht. de forskellige afsnit i rapporten.

Uddrag

Projektbeskrivelse

Problemanalyse:
Et almennyttigt boligselskab har henvendt sig for at få projekteret en række ungdomsboliger ifølge det udleverede oplæg, se bilag 1.
Hele projektet skal ifølge oplægget munde ud i en senere detailprojektering af boligerne. I første omgang skal der dog kun udarbejdes et skitseprojekt for byggeriet.

Et skitseprojekt indeholder dels en programfase, dels en forslagsfase. I forslagsfasen fokuseres mere på de tekniske forhold omkring byggeriet som situationsplan, plan, snit, facader, diverse beregninger, materialevalg osv. Men da boligselskabet ifølge det udleverede oplæg allerede har fastlagt beliggenheden af boligerne, vil jeg i dette projekt gå ud fra, at programfasen er overstået, og at byggeriet nu befinder sig i forslagsfasen.

Bygherren har bedt om et forslag til enten et kollegiebyggeri med mindst 24 værelser eller et byggeri bestående af 14 individuelle lejligheder.

Bygherren har ikke krævet anvendelse af bestemte materialer, men der skal ifølge oplægget tages hensyn til økonomi, robusthed og vedligehold, ligesom byggeriet skal fremtræde indbydende og spændende. Andre forhold som man kan forestille sig kan have indflydelse på materialevalget kan f.eks. være: økologi, energi og livscyklus. Ligeledes vil det være relevant at nærlæse lokalplanen for området, for specielt de bygningsregulerende bestemmelser.

Både indretning og materialevalg skal beskrives på en måde, således at bygherren er sikker på, at det er fornuftige valg ud fra de opstillede krav. Det vil også være relevant at udarbejde møbleringsforslag i skitseprojektet, så bygherren kan danne sig et indtryk af boligernes fleksibilitet mht. møblering. Eftersom der er tale om ungdomsboliger, vil det være relevant at overveje om de individuelle lejligheder kan indrettes således, at de kan beboes af to uafhængige personer... Køb adgang for at læse mere

Byggeri og energi Skitseprojekt

[12]
Bedømmelser
 • 17-05-2009
  Opgave er ikke særlig brubar uden tegningen, da de ofte bliver omtalt.
 • 17-09-2008
  En god opgave med mange gode beregninger men mangler tegninger.
 • 20-11-2011
  okay opgave, men langt fra det ønskede...
 • 11-12-2007
  Okay opgave.