Urbanisering - Noter om Byer i Naturgeografi

 • STX 2.g
 • Naturgeografi C
 • Ingen givet
 • 13
 • 3526
 • Word2003

Urbanisering - Noter om Byer i Naturgeografi

Dette er en samling noter om byer i naturgeografi, der fokuserer på urbanisering. Vi kommer bl.a omkring karakteristiske aspekter ved byer og beskriver, hvordan en typisk urbanisering forløber.

Indhold

Generelt om byer
Byens oprindelse og spredning
De urbane kerneområder
Byens spredning fra kerneområderne
Udviklingen af bylandskaber
Den græske by
Romerske byer
Byens tilbagegang i Middelalderen
Middelalderbyen
Renæssance- og Barokperioderne
Industribyen og urbaniseringen
Megalopolis
Byer uden for det vestlige område
Tre urbane modeller
Den oprindelige by
Kolonitidens by
Den nye by i ulandene
Byens organisation
Planlægning
Fysisk planlægning er politik
Planlægning er også metodik
Kombinationen metodik og politik
Plansystemet i Danmark
Reformerne i 1970’erne
Lands-, region- og kommuneplanlægning
Storbyens drømmebilleder (ark)
Analyse af en gade
Storbyens historie. Stil og ideologi
Byen som helhed. Byens plan

Uddrag

Hvad er en by?
 Et bestemt antal mennesker på et lille geografisk område - en befolknings koncentration - max 200 meter mellem husene.
 Erhverv - administrativt erhverv - arbejdskrævende erhverv (f.eks. mindedrift og industri / håndværk) og militær områder.
 Handel (penge eller byttehandel)

Hvor opstår der byer?
 Teknologiske fremskridt / industrialiseringen.
 Militær - tilgængelige steder (romerne) / utilgængelig (andre).
 Tilgængelighed - der hvor transportveje krydses.

Hvornår opstår der byer?
 Når der er en produktion der kan handles med.
 Der opstår byer der er knyttet... Køb adgang for at læse mere

Urbanisering - Noter om Byer i Naturgeografi

[3]
Bedømmelser
 • 05-02-2008
  Super nice! Der inddrages dog noget til sidst med Søren Ulrik Thomsen der ikke har så meget med NG at gøre. Men de første par sider er klasse!
 • 27-04-2014
  God, giver et godt overblik.
 • 21-11-2013
  Fine noter, hjalp mig godt