Byøkologi/økologisk byggeri - Økologiske mursten

 • HTX 2. år
 • Teknologi B
 • Ingen givet
 • 20
 • 4588
 • Word2003

Rapport: Byøkologi/økologisk byggeri - Økologiske mursten

I de seneste 10-15 år har efterspørgselen efter økologiske produkter været stigende. Miljøbevidstheden har også bredt sig til by og bolig området, derfor har man de seneste år set flere og flere økologiske nybyggerier.

Indhold

Indhold:
Titelblad Side 2
Indholdsfortegnelse Side 3
Projektbeskrivelse Side 4
Kapitel I
Hvad er økologi? Side 6
Indeklima. Side 7
Global forurening. Side 8
Det internationale CO2 samarbejde. Side 9
Delkonklusion Side 10
Kapitel II
Byøkologi Side 11
Adobeste Side 11
Kompost toilet Side 12
Isolering Side 12
Energi ruder Side 12
Masseovn Side 13
Hvilken slags mursten er mest miljø rigtig? Side 13
Delkonklusion Side 14
Kapitel III
Konventionelle mursten. Side 15
Krav til produktet Side 17
Fremstilling Side 17
Delkonklusion Side 18
Konklusion Side 19
Litteraturliste Side 20

Uddrag

Projektbeskrivelse.
Projektoplæg.
I de seneste 10-15 år har efterspørgselen efter økologiske produkter været stigende. Miljøbevidstheden har også bredt sig til by og bolig området, derfor har man de seneste år set flere og flere økologiske nybyggerier.
Økologiske byggerier er en blanding af ny og gamle byggemetoder der anvendes genbrugsmaterialer men også den nyeste form for højteknologi i forbindelse med opvarmning og klimastyring.

I projektet skal I
- Finde og analysere en problemstilling, som har forbindelse til økologisk byggeri.
- Lav research, der dokumentere jeres problemstilling og hvordan løsningen kan realiseres.
- Udarbejde en løsning på det problem i har valgt.
- Fremstille et produkt, som er relevant for jeres problemstilling.

Problemanalyse.
I starten af 70'erne startede byggeriet for alvor og masseproduktionen af typehuse eksploderede. Da efterspørgslen af huse var stor, skulle byggeriet gå stærkt og samtidig være billig, så producenterne begyndte at slække på kvaliteten.
Materialevalget blev fortaget på baggrund af pris og holdbarhed og ikke som i dag hvor man også tager højde for miljøet.
Et eksempel på at pris og holdbarhed var den afgørende faktor i materialevalget er spånpladen. Spånpladen er fremstillet af spildprodukter fra træindustrien og er derfor billig at fremstille. Problemet med spånpladen er limen der bliver brugt til at holde spånerne sammen. Limen indeholder sundhedsskadelige stoffer som melamin-urea-formaldehydlim som udsender giftige dampe der irritere slimhinden i øjne, næse og hals.
Da man gerne ville spare så mange penge som muligt, ville man også prøve at skære ned på varmeregningen. Derfor begyndte man at overisolere husene, og på grund af denne overisolering, blev den naturlige udluftningen formindsket. Den dårlige udluftning resulterede i at svamp og fugt blev et stort problem, som gav et dårligt indeklima der kan medføre allergi og astma.
Energiforbruget ved produktion af konventionelle mursten er meget højt idet de skal brændes. Et alternativ til de brændte mursten kunne være de ubrændte mursten. De ubrændte sten er lavet af en speciel type ler blandet med halm. Denne type mursten er lige så stærke som de konventionelle mursten.

Problemformulering.
Vi har valgt at kigge nærmere på resursespild ved brug af konventionelle mursten. Resursespildet består i det store energiforbrug ved fremstillingen af de brændte mursten. Vi vil undersøge hvor meget energi der bruges ved fremstilling af traditionelle mursten, og om det kan betale sig at bruge de ”økologiske mursten”(pris og holdbarhed).
Vi vil finde et erstatningsprodukt som lever op til kravene man stiller til konventionelle mursten med hensyn til holdbarhed og isoleringsevne.
Som erstatningsprodukt for alm. mursten har vi valgt at lave en slags mursten som ikke skal brændes og derved, kan spare energi. Murstenen skal bestå af en speciel type ler som blandes med halm. Denne type ler tørrer uden brænding og bliver næsten lige så hård som alm. mursten.
Vi vil sammenligne de to typer mursten med henhold til resursespild ved fremstilling, isoleringsevne og holdbarhed... Køb adgang for at læse mere

Byøkologi/økologisk byggeri - Økologiske mursten

[2]
Bedømmelser
 • 04-02-2004
  Det er en fin fyldesgørende rapport,jeg fik mange godt ider til mit eget projekt.
 • 30-05-2012
  Øko-Sten nice haha! Jamen tak for den

Materialer relateret til Byøkologi/økologisk byggeri - Økologiske mursten.