Bryggerigruppen A/S - Regnskabsanalyse

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • Ingen givet
 • 26
 • 4569
 • PDF

Bryggerigruppen A/S - Regnskabsanalyse

Regnskabsanalyse af virksomheden Bryggerigruppen A/S, som er en produktionsvirksomhed.

Indhold

Indledning s. 5
Bryggerigruppens historie s. 6
Analyse af rentabilitet s. 7
Nøgletal vedr. rentabilitet s. 7
- Afkastningsgrad s. 7
- Overskudgrad s. 8
- Aktivernes omsætningshastighed s. 8
- Egenkapitalens forrentning s. 8
- Gældsrenten s. 9
- Konklusion s. 9
Analyse af indtjeningsevnen s.10
Nøgletal vedr. indtjeningsevnen s.10
Indekstal vedr. indtjeningsevnen s.11
- Overskudsgrad s.11
- Forholdet mellem omsætningen og variable omkostninger s.11
- Forholdet mellem omsætningen og kapacitetsomkostninger s.12
- Konklusion s.12
Finansiel styring s.13
Den vertikale balancestruktur s.13
- Kommentarer s.13
Den horisontale balance struktur s.14
- Kapitalbinding s.14
- Likviditetsgrad s.14
Resultatbudget s.15
Nøgletal vedr. resultatbudget s.15
- Indekstal s.15
- Kommentarer til budgettet s.16

SWOT-analyse s.17
¬¬- Stærke sider og muligheder s.18
- Svage sider og trusler s.19

Konklusion s.20
Litteraturliste s.21
Bilag 1: Omformning af regnskabsmaterialet s.22
Bilag 2: Beregning af nøgletal vedr. rentabilitet s.24
Bilag 3: Beregning af nøgletal vedr. indtjeningsevnen s.25
Bilag 4: Beregning af nøgletal vedr. den vertikale balancestruktur s.27
Bilag 5: Beregning af nøgletal vedr. den horisontale balancestruktur s.28
Bilag 6: SWOT-analyse s.29
Bilag 7: Kopi af tilsendt årsregnskab 1999-2001 m. noter s.30

Uddrag

Indledning

Regnskabsanalyse hviler på fortidens regnskaber, men med det klare hovedformål ud fra fortidens forløb at kunne slutte til fremtidens forløb. Man kan ikke sige noget generelt entydigt om det resultat, en konkret regnskabsanalyse vil føre til, idet man ved hver eneste regnskabsanalyse står over for en ny situation. Regnskabsanalyse er et led i observationsfasen i den rationelle beslutningsproces.
Regnskabsanalyse har derfor som konkret arbejdsmål at give et bedre overblik over en virksomhedsøkonomi, end man umiddelbart kan få ved at betragte regnskaber fra et enkelt eller flere år. Ud fra de observationer man gør, skal udledes nogle konklusioner og eventuelt stilles nogle spørgsmål, der kræver en nøjere undersøgelse, før man kan beskrive ventede konsekvenser eller udtale sig om et fremlagt budget. Der vil blive undersøgt, hvad der ligger bag den uventede og dårlige udvikling, for her igennem at evt. kunne pege på nogle af de områder, hvor der kan blive strammet op på.
Jeg har i denne opgave valgt, at beskæftige mig med virksomheden Bryggerigruppen A/S, som er en produktionsvirksomhed, der producere originale kvalitetsmærkevarer inden for øl, malt- og læskedrikke.


Bryggerigruppens historie

Bryggerigruppen A/S er Danmarks næststørste bryggerikoncern, som er bestående af syv bryggerier, som hver har deres stil og særpræg. Fem af dem er danske, Albani Bryggerierne, Ceres Bryggerierne, Faxe bryggeri, Maribo Bryghus og Thor Bryggerierne. De to sidste bryggerier er litauiske og hedder; Tauras og Kalnapilis.
I 1989 indgik Faxe Bryggeri A/S og Jyske Bryggerier A/S (Ceres og Thor Bryggerierne) en fusion i det selskab, som kom til at hedde Bryggerierne Faxe Jyske A/S. I 1992 blev navnet ændret til det mere mundrette Bryggerigruppen A/S. Fusionen blev indgået med det ønske om at stå stærkere i den store..... Køb adgang for at læse mere

Bryggerigruppen A/S - Regnskabsanalyse

[12]
Bedømmelser
 • 14-04-2005
  Sikke noget hø... hilsen Anders Simonsen Lærer Slagelse handelsskole
 • 12-04-2004
  rigtig god til eø a brug.. helt sikkert en opgave, jeg kan bruge..
 • 28-04-2011
  suuuuuuuuuuuuuuuuper !!!!
 • 08-11-2009
  rigtig god opgave meget kreativ