Bestemmelse af brydningsindeks - Rapport i Fysik

  • STX 2.g
  • Fysik B
  • 12
  • 4
  • 824
  • PDF

Bestemmelse af brydningsindeks - Rapport i Fysik

Vi viser, hvordan man bestemmer brydningsindekset.

Vi udfører dette eksperiment med henblik på at afprøve brydningsloven, ved at undersøge lysets gang gennem en
planparallel glasklods.

Brydningsloven angiver ændringen i en lysstråles retning ved overgang fra ét medium til et andet. For lysets gang fra medium 1 (brydningsindeks n1) til medium 2 (brydningsindeks n2) siger loven, at

n_1 * sin(i) = n_2 * sin(b)

Hvor i er den indfaldene stråles vinkel med overfladenormalen (indfaldsvinklen) og b er den brudte vinkel med overfladenormalen (brydningsvinklen). Ydermere vil vi bestemme brydningsindekset for det benyttede glas.

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Fremgangsmåde
Databehandling og måleresultater
Usikkerheder og fejlkilder
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Apparatur
Glasklods, knappenåle og millimeterpapir

Fremgangsmåde
Vi bestemmer strålernes gang gennem glas, idet vælger vi et passende antal indfaldsvinkler i mellem ca. 300 og 700. Første tegner vi linjer, der danne de vinkler med indfaldsloddet, der ses på illustrationen. Dernæst sætter vi en knappenål, hvor strålerne træder ind i glasklodsen og en anden længere ude på linjen. På den anden side af klodsen sætter vi ligeledes to knappenåle, så de står på linje med de to første, når man kigger på de to første gennem glasklodsen. Til sidst finder vi indfaldsvinklen og brydningsvinklen ved trekantsberegninger... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af brydningsindeks - Rapport i Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.