Bestemmelse af brydningsindeks for acryl | Fysik A

  • HTX 2. år
  • Fysik A
  • Godkendt
  • 6
  • 1046
  • PDF

Rapport: Bestemmelse af brydningsindeks for acryl | Fysik A

Vi bestemmer brydningsindekset for acryl i denne rapport.

Formål
At undersøge hvordan en lysstråle opfører sig ved overgangen fra luft til acryl, og derved bestemme brydningsindekset for acryl.

Lærers kommentar

Bedre forklaring af resultaterne og bedre diskussion. Hvorfor er det, at næsten samtlige resultater er større end tabelværdien?

Studienets kommentar

Man bør finde den procentvise afvigelse fra tabelværdien. Fejlkilderne bør også uddybes, og man skal skelne mellem fejlkilder og usikkerheder.

Indhold

Indledning 3
Formål 3
Teori 3
Materialer 4
Fremgangsmåde 4
Resultater 4
Diskussion 5
Konklusion 6
Litteratur 6

Uddrag

Start med at tegn en cirkel med radius 10 cm på papiret, og tegn diameteren som en lodret linje. Placer papiret på cellotexpladen og sæt en knappenål i centrum af cirklen. Placer nu prismen sådan at midten af den lige side røre ved knappenålen, og prismen er symmetrisk om den påtegnede diameter, og tegn derefter et omrids af prismen.
Så sætter man på skift en knappenål ved 6 forskellige indfaldsvinkler (fx 10°, 20°, 30° osv.) på cirkelperiferien. Så gælder det om at kigge på i-nålen, og få den til at stå på linje med nålen i centrum, og derefter sætte den sidste nål på cirkelperiferien på den anden side, så alle tre nåle står på én ret linje. Når man har fundet brydningsvinkel, tegner man den op, samt tegner halvkorderne til dem (se tegning)... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af brydningsindeks for acryl | Fysik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.