Fødevarekalorimetri

Rapport: Fødevarekalorimetri

Opgaven redegør for brændværdien for forskellige madvarer, fundet ved fødevarekalorimetri.

Formål:
Formålet med dette forsøg er at undersøge energi indholdet i forskellige madvarer, ved afbrænding.
Dette gøres ved hjælp af fødevarekalorimetri, hvor vi bruger et kalorimeter til at bestemme brændværdien.

Lærers kommentar

Mine lærere syntes den var rigtig godt og fyldestgørende.

Elevens kommentar

Jeg ville ikke umiddelbart ændre noget i den.

Studienets kommentar

Godt fejlkilde-afsnit. Dette skyldes at man fortæller i hvilken retning, at fejlkilderne påvirker resultatet.

Indhold

Formål
Teori
Formler
Materialeliste
Opstilling
Fremgangsmåde
Måledata
Databehandling
Resultater
Fejlkilder
Konklusion
Bilag

Uddrag

Fremgangsmåde
• Der vejes ca. 1 g madvare af i digelen (noteres)
• Kalorimeteret fyldes med vand (til grønne mærke)
• Digelen sættes på holderen med tilført ilt
• Der åbnes for ilten (tryk=2)
• Madvaren antændes og sættes op i kalorimeteret
• Temperatur tilvæksten måles med LoggerPro, indtil alt er afbrændt... Køb adgang for at læse mere

Fødevarekalorimetri

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.