SOP om Boligkrisen i USA i International Økonomi og Engelsk

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi A, SOP, Engelsk A)
 • 12
 • 29
 • 8711
 • PDF

SOP om Boligkrisen i USA i International Økonomi og Engelsk

SOP som undersøger Boligkrisen i USA, med fagkombinationen International Økonomi og Engelsk.

I denne forbindelse gøres der rede for årsagerne til boligkrisen i USA, ved bl.a. at undersøge den amerikanske finansieringsmodel og hvorfor systemet brød sammen.

Herefter analyseres boligkrisen i USA med det formål at finde ud af hvorfor krisen udviklede sig til en global økonomisk krise, samt se på resultaterne af de økonomiske tiltag som Europa og USA har implementeret for at håndtere krisen.

Slutteligt diskuteres det hvordan vi kan undgå lignende kriser, og der gives et vurderende bud på en sådan fremgangsmåde. Herefter samles opgavens delkonklusioner i en afsluttende konklusion.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 3
Metodeafsnit. 4
Gør rede for årsagerne til boligkrisen i USA 2007 5
Optakten til boligkrisen 5
Hvem var aktørerne? 7
Hvordan opstod boligboblen? 7
Den amerikanske finansieringsmodel 8
Selve boligfinansieringen 8
Hvad var problemet ved subprimelån? 10
Hvorfor brød subprimesystemet sammen? 11
Analyser hvorfor boligkrisen i USA 2007 kunne vokse sig til en global økonomisk krise. 12
Fra en amerikansk boligkrise til en global finanskrise 12
Finanskrisen kommer til Europa 14
Analyser hvordan Europa og USA håndterer/har håndteret krisen 15
Hvordan er krisen blevet håndteret? 16
EU håndterer krisen i fællesskab 16
Irlands virkning på Danmark og Storbritannien 18
Hvordan Danmark og Storbritanniens har håndteret krisen 19
Hvordan har USA håndteret krisen 21
Barack Obama bliver præsident 22
Diskuter og vurder hvordan vi kan undgå lignende kriser 24
Hvordan undgår vi lignende finansielle kriser 24
Begrænsninger på størrelsen af udlånsoverskuddet 25
Konklusion 27
Litteraturliste 28

Uddrag

"Efter at have oplevet IT-krisen og terrorangrebene i USA kom verdenen ind i en periode med vækst. I takt med en faldende rente og en stigning i boligpriser, steg den økonomisk vækst over hele verdenen. Men den økonomiske vækst måtte have en ende, hvilket ingen havde forudset?

I august 2007 brød krisen officielt ud i America og senere oplevede verdenen for alvor en global økonomisk krise. Det startede med en boligboble, som havde vokset sig så stor, at den måtte briste og da boligboblen sprang, var flere banker på vej til at gå konkurs, hvilket skabte uroligheder på interbankmarkedet.

Mennesker verdenen over stod mundlamme, da finanskrisen var en realitet og flere spurgte sig selv:”Hvordan kunne det ske?”. Dette vil blive diskuteret i følgende projekt, hvor en grundig redegørelse for krisens årsager med udgangspunkt i det amerikanske boligmarked og derudover en undersøgelse af den amerikanske boligfinansiering vil tjene til en forståelse.

Jeg vil gennemføre en redegørelse, som vil skabe en viden om, hvordan det kunne lade sig gøre at skabe og finansiere disse lån, samt problemerne ved subprimelån. I min analysedel vil jeg belyse, hvordan boligkrisen i USA kunne vokse sig til en global økonomisk krise.

Derudover vil jeg lave en dyberegående analyse af, hvordan den politiske håndtering af krisen har været, samt hvordan vi i fremtiden kan undgå lignende kriser.

Jeg vil med en vurdering om, hvordan vi kan undgå lignende kriser komme frem til en sluttelig konklusion."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Boligkrisen i USA i International Økonomi og Engelsk

[5]
Bedømmelser
 • 23-02-2012
  Givet af Elev på 2. år
  en god opgave til at kunne skrive det man gerne vil have med ...
 • 29-08-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
 • 08-03-2015
  ikke så markedsanalyserende
 • 27-02-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fin og brugbar opgave.,