Boligen og CO2

 • HTX 2. år
 • Teknologi B
 • 12
 • 53
 • 10490
 • Word2007

Projekt, Rapport: Boligen og CO2

Denne opgave er et eksamensprojekt i Teknolgi B på HTX. Temaet var CO2.

Opgaven indeholder meka screening, markedsanalyse, problemstilling, konklusion og mange bilag.

Indhold

Resume (fælles) 4
Forord (fælles) 4
Indledning (fælles) 4
Problemanalyse (fælles) 4
Hypotese (fælles) 5
Problemtræ (fælles) 6
Problemtræ afgrænsning (fælles) 6
Problemformulering (fælles) 6
Læsevejledning (cecilie) 7
Tidplan (fælles) 8
Budget (cecilie) 8
Produktudvikling (fælles) 8
Problemets udvikling over tid (cecilie) 9
Co2-udslip (lena) 9
Rod i hjemmet (lena) 10
Problemets omfang i tal (cecilie) 10
Forundersøgelse (fælles) 11
Målgruppe (fælles) 12
Spørgeskemaundersøgelse (fælles) 13
Udformning (fælles) 13
Informationssøgning (fælles) 13
Valg af idé (fælles) 14
Teknologi og miljøvurdering (lena) 16
MEKA-Screening (lena) 16
Miljøbelastning på polyester og nylon (lena) 18
Vores kurvs specifikke miljøbelastning (lena) 18
Fremstilling (fælles) 19
Materiale (cecilie) 19
Plakatens materialeforbrug (fælles) 19
Snorens materialeforbrug (cecilie) 21
Laminerings materialeforbrug (fælles) 21
Fremstillings manual (cecilie) 21
Vurdering af prototypen (fælles) 22
Markedsføring (lena) 23
Produktdokumentation (fælles) 24
Plakaterne i bybilledet (fælles) 24
Modetegninger (lena) 25
Skitser (cecilie) 26
Arbejdstegninger (lena) 27
Fremstillingsprocessen (fælles) 28
Foto (fælles) 29
Design af logo (lena) 29
Perspektivering (fælles) 30
Konklusion (fælles) 30
Projektevaluering (fælles) 31
Litteraturliste (fælles) 31
Bilag (fælles) 33
Bilag 1: Aktivitets-/tidsplan og ansvarsfordeling (foreløbig) 33
Bilag 2: Aktivitets-/tidsplan og ansvarsfordeling (endelig) 34
Bilag 3: Kvittering for indkøb af materialer 35
Bilag 4: Mail vi sendte til ILVA 36
Bilag 5 : Spørgeskema diagrammer 37
Bilag 6: Spørgeskemaet 42
Bilag 7: Fremstillings manual 44
Figurer og skitser til fremstillings manualen 45
Bilag 8: Materialeprøver 51
Bilag 9 : Belbinstjernens 8 roller 52
Bilag 10 : Belbinstjerne afkrydsningsskema 53
Logbog (cecilie) 54

Uddrag

Resume (fælles)
Projektet ”CO2” med temaet ”Boligen og CO2”, går ud på, at fremstille et pro¬dukt indenfor boligudstyr. Vi har valgt, at produktet skal have et individuelt præg. Problemstillingen er baseret på miljømæssige problemer. Vi har udarbejdet nogle løsningsforslag som kan nedsætte CO2-udslippet mht. boligen. Vi blev hurtige enige om, at vi ville bruge genbrugsmaterialer – nærmere plakater som tidligere har hængt ved busstoppesteder. Vi så en god mulighed for at genbruge plakaterne til et godt formål – at nedsætte CO2-udslippet. Vi vil fremstille vores produkt i beklædningsværkstedet, vha. de maskiner vi har til rådighed. Vi har tænkt på at designet skal være gennemført og se professionelt ud. Farverne i vores produkt afhænger af plakaterne. Vores produkt vil altså fremstå som unikt i både farve og design. Det vigtigste i vores projekt er at nedsætte CO2-udslippet, men også producere noget smart og moderne til hjemmet.

Forord (fælles)
Dette projekt er et teknologi projekt og af denne grund anvendes der en teknologisk indgang. Den teknologiske problemstilling skal formuleres, dokumenteres og perspektiveres. Derudover skal vi udvikle en løsning på det anførte problem i rapporten, i form af et nyt fysisk produkt og dokumentere hvordan løsningen kan realiseres.

Indledning (fælles)
I uge 16 havde vi introduktion til forløbet CO2, hvor vi valgte hvilket underemne vi ville have, nemlig; Boligen og Co2. I dette projekt skal vi gruppevis udtænke og designe en idé der sænker CO2-udslippet. Dertil skal vi fremstille et produkt indenfor boligen.
Samtidig skal ideen afprøves på en kundegruppe vha. en markedsanalyse, og derefter skal produktet laves.

Vi har valgt at arbejde i en to-mandsgruppe med fælles produkt og fælles rapport. Kriterierne for de sam-mensatte grupper med grupperapport og fælles produkt er, at de skal sammensættes af elever fra samme teknologi retning; altså Teknologi B kan ikke være sammen med Teknologi A.

Vores gruppe be¬står af X og X – begge fra 2.A med Teknologi B. Vi har fået tildelt 45 timer til projektarbejde på skolen, derudover er der også mulighed for at arbejde med projektet der, hjemme. Forløbet afsluttes i uge 21, hvor en grupperapport samt fælles produkt afleveres, d. 20. maj 2009, kl. 14.00. Den endelige rapport skal bl.a. indeholde: indledning, projektbeskrivelse, produktudvikling, markedsanalyse, skitsetegninger og konklusion... Køb adgang for at læse mere

Boligen og CO2

[4]
Bedømmelser
 • 10-02-2010
  rigtig god og vel dokumenteret opgave
 • 07-01-2016
  Givet af Studerende på 6. år
  dskfmskdmfssdfsdfs df s df sdf sd f
 • 04-03-2013
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Fedt nok, rigtigt langt og godt :)
 • 13-06-2012
  God opgave, kunne bruges.