Bolig/industri, el installation | Teknologi C

 • EUD (og HG) 4. år
 • Teknologi C
 • 9
 • 29
 • 4968
 • PDF

Projekt: Bolig/industri, el installation | Teknologi C

Opgave skrevet på elektrikeruddannelsen.

Indledning
Mit projekt indeholder, en beskrivelse af min boks, en beskrivelse af hvilke installationer der er (regler i forhold til SB og FB), lys installationen, komfur/kraftudtag, så vil jeg beskrive gruppetavlen og motorstyringen, hvor jeg har valgt en reversering, om de sikringerne jeg har brugt og til sidst slutter jeg af med en konklusion af hvad jeg har fået ud af ”min boks”.

Indhold

INDLEDNING - 3 -
BESKRIVELSE AF BOKS - 4 -
STIKLEDNING - 5 -
Installation af stikledning - 6 -
Regler ifølge SB - 7 -
MÅLER - 9 -
Adgang til måler: - 9 -
Placering af måler: - 9 -
Beskrivelse af : - 10 -
GRUPPETAVLE - 10 -
Placering: ifølge SB § 814 - 11 -
HPFI-relæet: - 11 -
HPFI-relæet´s funktion: - 12 -
Sumstrømstrandsformer - 13 -
Strøm gennem person - 14 -
BIB - 15 -
LYSINSTALLATION - 16 -
Korrespondance B - 17 -
lampested B og C - 17 -
Trappeautomat: - 18 -
KIP-tænding: - 21 -
Tætnings klasser: - 21 -
Et -stregskema over installation: - 22 -
Materialeliste - 23 -
KOMFUR/KRAFTUDTAG - 24 -
MOTORSTYRING - 25 -
Trekant: - 25 -
Motor koblet i trekant - 26 -
Stjerne: - 26 -
Motor koblet i stjerne - 27 -
Hovedstrøm og styrestrøm - 28 -
Ifølge afsnit 204-1 siger SB at: - 28 -
Termorelæet - 29 -
KVALITETSSIKRING - 30 -
KONKLUSION - 31 -
Bilag 1,1 - 32 -
Bilag 1,2 - 33 -
Bilag 1,3 - 34 -
Bilag 1,4 - 35 -

Uddrag

Stikledningen er først og fremmest tilsluttet i kabelskab ude på vejen. Fra kabelskabet og ind i huset, kommer den ved føring under jorden. Der er selvfølgelig nogle regler for dybde osv. Nedgravede ledninger før måleren skal graves mindst 70 cm ned i terrænet, har el-værket fastsat. Stikledningen er en 4 leder, med 3 faser og 1 nul, jorden kommer ...

---

MÅLER
Målerskabet bruges til at måle den strøm, som bliver brugt i boligen. Den brugte strøm bliver målt i KW/t. Målerskabet sidder før gruppetavlen, og måler også den strøm som egentlig ikke bliver brugt til noget, som er spændingsfald i kabler.

Ved installation af et målerskab, må det max. sidde 145 cm over fastgrund, og det bliver målt til enheden, ikke toppen eller bunden.
Man siger at det skal sidde over FASTGRUND, fordi i et nyt byggeri er de ikke nødvendigvis færdige med udendørs arealet, hvis man skal sætte skabet op udenfor, og man ved derfor ikke om der kommer mere jord på, hvilket man så først skal undersøge.
Adgang til måler:
FR § 15.1: kunden skal have uhindret adgang til at aflæse den måler, der registrerer elforbruget.

FR § 15.2: Netselskabet skal have adgang til egne målere.

FR § 15.3: Eventuel aflåsning af målerskabe og skabe om målertavler skal ske med er af netselskabet accepteret låsesystem. Placeres et målerskab bag en skodde eller lignende, skal denne være mærket ”ELMÅLER” samt være sidehængslet eller let aftagelig uden brug af værktøj og være uaflåselig.
FR § 15.4 ønskes målerrum eller adgangsveje dertil aflåst, skal låsesystemer være accepteret... Køb adgang for at læse mere

Bolig/industri, el installation | Teknologi C

[1]
Bedømmelser
 • 11-04-2012
  Givet af Studerende på 2. år
  god opgavemed mange henvisninger

Materialer relateret til Bolig/industri, el installation | Teknologi C.