Bobles - Case | Afsætning A

Se flere bedømmelser 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 (4 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

HHX 2. år

Fag

Afsætning A

Karakter

10

Antal sider

5

Antal ord

1383

Filformat

PDF

Bobles - Case | Afsætning A

En besvarelse af følgende problemformulering:
- Redegøre for Bobles' internationaliseringsproces
- Analyser købsadfærden ved køb af Bobles' produkter
- Med udgangspunkt i værdikæden diskuteres Bobles' kernekompetencer
- Diskuter og vurder Bobles' parametermix

Indhold
Kort om Bobles
Bobles' internationaliseringsproces
Købsadfærden ved køb af Bobles' produkter
Bobles' målgruppe
Før købet – et behov
Informationssøgning
Vurdering af alternativer
Købsbeslutning
Efterkøbsadfærd
Værdikæde
Produktudvikling/Produktion
Marketing
Salg og service
Bobles' parametermix

Uddrag
Bobles' internationaliseringsproces:
Til at redegøre for Bobles internationaliseringsproces, så har jeg bevidst ikke valgt at tage brug af Upsala-modellen og Reborn Global modellen, da Upsala-modellen er med udgangspunkt i en gradvis internationalisering, og Reborn Global kræver en redefinering af forretningsstrategien. Derimod passer udtrykket Born Global til Bobles, da virksomhedens forretningsstrategi tager udgangspunkt i, at Bobles skal være international, hvilket bekræftes med et citat fra ejerne selv ”Essensen af vores forretningsstrategi er simpel. Vi vil være et internationalt brand.''
En anden forklaring til at Born Global passer til Bobles er, at en integreret del af Bobles forretningsstrategi er deres vækststrategi. Bobles har et unikt produkt, og deres overlevelse skyldes deres konkurrencestrategi ''Fokuseret differentiering'', da de opererer indenfor mange forskellige markeder, hvor de besidder en lille del af totalmarkedet og bidrager med et unikt produkt... [læs mere nu]