SRP om bluesmusikkens udvikling fra 1890-1930 | Historie og Musik

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Musik A)
  • 7
  • 20
  • 5977
  • PDF

SRP om bluesmusikkens udvikling fra 1890-1930 | Historie og Musik

Dette Studieretningsprojekt (SRP) beskriver den historiske udvikling fra omkring 1890-1930 med fokus på bluesmusikken, og der er en analyse af 3 musiknumre. "Black Snake Moan" af Blind Lemon Jefferson, "Night Time Blues" af Gertrude MA Rainey og "Back Water Blues" af Bessie Smith.
Opgaven er skrevet i Historie A og Musik A.

Elevens kommentar

Historiedelen er mangelfuld, den lå til ca 4, men musikdelen er god og lå til 10.
Da opgaven blev afleveret i sin tid, fulgte der en CD med som bilag, hvor de analyserede numre var på.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 4
Bluesens udvikling fra 1890-1920 5
Bluesmusikkens ophav i 1890 5
Delta blues 6
Blind Lemon Jefferson 7
”Black Snake Moan” 8
Form 8
Tonalitet 8
Sangtekniske virkemidler 9
Classic blues/City blues 9
Gertrude 'Ma' Rainey 10
”Night Time Blues” 10
Form 10
A stykket 11
A' stykket 11
B stykket 12
Noteringen i forhold til indspilningen 12
Bessie Smith 13
”Back Water Blues” 14
Form 14
Intro 14
A stykket 15
A' stykket 15
B stykket 15
Outro 16
Musikalske virkemidler 16
De sociale forhold 16
De økonomiske forhold 19
De sociale og økonomiske forudsætninger for bluesmusikkens udvikling 20
Litteraturliste 22
Bilag 23

Uddrag

"Indledning:
Jeg vil i min opgave beskrive bluesmusikkens udvikling fra 1890-1920. Derudover vil jeg analysere og vurdere de sociale og økonomiske forhold der har gjort sig gældende, samt analysere numrene: ”Black Snake Moan” sunget af Blind Lemon Jefferson, ”Back Water Blues” sunget af Bessie Smith samt ”Night Time Blues” Sunget af Gertrude 'Ma' Rainey.

Jeg har i min redegørelse valgt at lægge vægt på Delta - og Classic blues, da de efter min vurdering, er det to mest indflydelsesrige former for blues. Igennem min redegørelse, vil jeg beskrive udviklingen i musikken, og understøtte dette med mine musikalske analyser, som derved bliver en del af det redegørende afsnit.

Min musiske analyse er bygget op omkring nummerets form samt det tonale mønster. Derudover tager jeg i min analyse udgangspunkt i de musikalske virkemidler der er taget i brug, både i forhold til akkompagnement, men også i forhold til vokalen. Til nummeret ”Black Snake Moan” har jeg ikke kunnet finde nodemateriale, så analysen af denne er auditiv, hvilket vil sige at jeg har lyttet mig frem til mine konklusioner.

De to andre numre, er analysen både baseret på noderne og aflytning, hvilket vil sige at jeg også tager udgangspunkt i de forskelle der skulle være på indspilningen i forhold til det noterede. Derudover har jeg lavet en kort skildring af sangerne, og deres indflydelse på bluesmusikken.
I min historiske analyse tager jeg udgangspunkt i de økonomiske og sociale forhold.

Jeg har valgt at lægge mest vægt på ophavet, dvs. de tidlige år af den økonomiske og sociale udvikling, da jeg ser disse som værende altafgørende for bluesens videre udvikling.

Til sidst sammenfatter jeg de økonomiske og sociale forhold, og forklarer hvilken indvirke de har haft på bluesens udvikling, med henblik på hvilke faktorer der har været influerende.
Min opgave tager udgangspunkt i tre bøger: ”Samfund i vækst”, er en historiebog udgivet af Politikens forlag, som både skildrer de økonomiske, men også de sociale forhold i perioden. Bogen tager udgangspunkt i den økonomiske udvikling, men forklarer også hvilke sociale konsekvenser dette har.

”The Illustrated encyclopedia of Jazz & Blues” som skildrer den musikalske udvikling, men som også i høj grad har en social dimension, jeg har primært brugt denne bog til at beskrive bluesmusikkens udvikling.

Til sidst har jeg taget del i Bjarne Mørups: ”Blues”, som er mere musikalsk præget, og derfor har været en hjælpende hånd i forhold til min analyse med henblik på begreber.

Bogen skildrer også de vigtigste personer inden for bluesen, hvilket har været grobund for min karakteristik af de sangere som synger på de numre jeg har analyseret."... Køb adgang for at læse mere

SRP om bluesmusikkens udvikling fra 1890-1930 | Historie og Musik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.