SRP om Blues i Musik A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Musik A)
  • 12
  • 22
  • 8323
  • PDF

SRP om Blues i Musik A og Historie A

SRP skrevet i Musik A og Historie A, som indeholder Blues'ens oprindelseshistorie og udvikling, samt analyse af forskellige blues nummer, bl.a. Prison Cell Blues og Poor Man's Blues. Derudover kigger jeg på de forskellige afarter inde for blues, som klassisk blues og country blues, og hvordan Blues har påvirket samfundet.

SRP'et er skrevet i 2011.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Blues'ens tilblivelseshistorie 5
Blues musikkens udvikling 9
Country blues 10
Klassisk blues 14
Rythm and blues 17
Blues'ens påvirkning på samfundet 19
Konklusion 21
Bilag 23
Prison Cell Blues (1928) 23
Lonesome Woman (1930) 24
Poor Man's Blues (1928) 25
Three O'Clock Blue(1951) 27

Uddrag

"Indledning:
Musik er ikke bare musik. Musik er ikke en ensidig størrelse, som uden videre kan defineres. Definitionen på musik indebærer flere forskellige aspekter af det menneskelige liv.

Musikken kan ikke afgrænses til en fast størrelse, der uden videre kan defineres på et plan, som er forståeligt for os mennesker. Musik er en tonekunst, en strukturering af lyd, der gennem tiden har udviklet sig, og ændret sig i takt med den verdslige udvikling.

Musik er et fænomen og består af flere forskellige substanser, som vi mennesker har forsøgt at kategorisere og gennem historien har brugt i forskellige sammenhænge, som funktion i en større enhed. Vi har, for at gøre musik og dens funktion mere forståelig og mere enkel, inddelt musik i såkaldte genre. En af disse genrer er blues.

Blues er baseret på forskellige kulturelle sammenhænge. Alle valg får på et eller andet tidspunkt et udfald, en såkaldt konsekvens. Musik er en konsekvens af struktureringen af lyd. De forskellige genrer vi har opdelt musikken i, er en videre konsekvens af de forskellige måder, vi opfatter den overordnet sammensætning af lyd på.

For at finde større sammenhæng i al musiks udvikling, mener jeg, det er vigtigt at sætte fokus på forskellige genre, og på den måde nå ind til grundsubstansen i de enkelte genrer, - og i musikken i det hele taget.

Blues er en musikgenre, der rummer mange forskellige aspekter af livet, og ikke mindst menneskets følelsesmæssige sider. Blues er et konglomerat resultat af en lang udvikling og har rødder helt tilbage i den afro-amerikanske musiks begyndelse.

Dens tilblivelses historie er et produkt af mødet mellem forskellige kulturer. Essensen i musikken bygger altså på et såkaldt kultursammenstød og rumme de konsekvenser, et tvunget kultursammenstød engang bragte med sig. Bluesmusikkens forløb og udvikling er og kan ikke nøjagtigt fastlægges, da der er flere forskellige historiske og samfundsmæssige begivenheder samt kulturelle forudsætninger, som har haft stor indflydelse på opfattelsen og på dannelsesgrundlaget for musikken.

Dog kan dens historie i store træk fastlægges med forskellige begivenheder som milepæle i dens udvikling. I denne opgave har jeg efter bedste evne, belyst nogle af de historiske og samfundsmæssige baggrunde, som ligger forud for blues musikkens opståen. Endvidere har jeg belyst nogle af blues genrens specifikke stiltræk, og vurderet musikkens betydning for afro-amerikanernes sociale miljø, forhold og fastholdelse af identitet i et påtvunget samfund.

For at fremhæve nogle af de specifikke stiltræk i blues'ens undergenre indgår der en musisk og tekstlig analyse af adskillig blues nummerer. Blues er så meget mere end bare blues, og den rummer en fantastisk tilblivelses historie og udvikling. Blues er baseret på ”feeling”; den skal føles før den kan forstås."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Blues i Musik A og Historie A

[1]
Bedømmelser
  • 19-11-2011
    klart brugbar :)......