Blågrå pil i Grønland - Opgaver i Biologi

 • STX 3.g
 • Biologi A
 • 12
 • 2
 • 656
 • PDF

Blågrå pil i Grønland - Opgaver i Biologi

Dette er en række opgaver om blågrå pil i Grønland. Vi svarer på spørgsmålene nedenunder. Figurer er ikke vedlagt.

Indhold

a. Forklar ved hvilke processer kuldioxid forbruges og produceres i de forskellige dele af planten.
b. Vurder ud fra kuldioxid-regnskabet på figur 7, hvordan biomassen i den skitserede bevoksning af blågrå pil ændres med tiden.
c. Forklar, hvilken betydning snedække har for planterne.
d. Forklar, hvorfor blågrå pil kan overleve og danne høje krat selv efter græsning i Sydgrønland, mens den er mere sårbar nord for polarcirklen. Inddrag værdierne i figur 7 i besvarelsen.

Uddrag

- Den forbruges ved selve fotosyntesen, hvor bruttoformlen er at der bruges kuldioxid og vand og lysenergi, og slutresultatet bliver sukkerstoffer og affaldsproduktet er ilt. Denne proces forløber kun når solen er oppe, det vil sige når der er lysenergi. Reaktionsskemaet for kuldioxid forløber således:... Køb adgang for at læse mere

Blågrå pil i Grønland - Opgaver i Biologi

[2]
Bedømmelser
 • 19-05-2014
  Det er godt fordi svarerne til spørgsmålene er formuleret på et rigtigt højt niveau. og det hele gav mig meget inspiration til min egen opgave.
 • 13-03-2013
  Kunne godt have været mere uddybet.