Rapport om Bjerrumdiagram for en Syre-baseindikator

 • HTX 2. år
 • Kemi A
 • 12
 • 17
 • 3284
 • PDF

Rapport om Bjerrumdiagram for en Syre-baseindikator

Rapporten udmåler et bjerrumdiagram for en syre-baseindikator.

Formål
Formålet med denne øvelse er at udmåle et Bjerrumdiagram for en syrebase-indikator, i dette tilfælde bromthymolblåt. Herunder belyses vigtige emner indenfor kemi, såsom spektrofotometri, dybere stof i syrer/baser, pufferligningen, osv.

Lærers kommentar

Kritikpunkter:
Brug termerne hydrolyt og hydroner istedet for protolyt og protoner
Der mangler teori om sammenhængen mellem basebrøk og absorbans
Utilstrækkelig omrøring under fejlkilder
Centrér formler og beregninger

Ellers:
Rigtig godt arbejde. Meget flot! En fornøjelse at læse!
Karakter: 12

Studienets kommentar

Du kan læse mere om Bjerrumdiagrammer med videre i vores kompendium om emnet, og om spektrofotometri i vores guide til emnet.

Indhold

Formål 2
Hypotese 2
Teori 2
Styrkekonstanter og styrkeeksponenter 2
Korresponderende syre-basepar 4
Amfolytter 4
pH i amfolytopløsninger 4
Pufferligning 6
Bjerrumdiagrammer 7
Spektrofotometri 8
Syrebase-indikator og princip bag forsøg 9
Materialer 9
Fremgangsmåde 10
Resultater 11
Fejlkilder og måleusikkerheder 11
Diskussion 11
Konklusion 16

Uddrag

Materialer
- Spektrofotometer
- Kuvette
- 250 mL måleglas
- 5 mL pipette med sugebold
- Magnetomrører
- Magnetpind
- Burette
- Stativ
- Tragt
- Vægt med 3 decimalers nøjagtighed
- pH-meter

Kemikalier
- Bromthymolblåtopløsning
- 1,0 M NaOH
- KH2PO4

Fremgangsmåde
Vi lavede øvelsen på følgende måde:
- Vi startede med at gøre pH-meteret klar til brug ved brug kalibreringsfunktionen i Logger Pro.
- Efterfølgende afmålte vi 150 mL demineraliseret vand til et 250 mL måleglas.
- Dernæst satte vi det til omrøring på en magnetomører.
- Herefter kom tilsætningen af bromthymolblåtopløsningen ved brug af 5 mL pipette med sugebold
- Derefter tilsatte vi 0,100 g KH2PO4 til opløsningen.
- En burette blev klargjort, hvorefter vi tilsatte 1,0 M NaOH til buretten efter opsætning
- Opløsningens farve og pH-værdi blev noteret. Vi overførte noget af opløsningen til en kuvette, så absorbansen kunne blive målt. Det blev efterfølgende hældt tilbage.
- Tilsætningen af NaOH blev sat i gang, og undervejs blev pH-værdien noteret.
- Som forsøget skred frem, overførte vi noget af opløsningen til en kuvette, som en person fra gruppen gik hen til et spektrofotometer og noterede den målte absorbans.
- Ovenstående punkt gentog vi, indtil absorbansens værdi blev konstant... Køb adgang for at læse mere

Rapport om Bjerrumdiagram for en Syre-baseindikator

[2]
Bedømmelser
 • 16-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god og grundig rapport!
 • 16-10-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god rapport og inspiration