Bjerrumdiagram for Bromthymolblåt | Rapport

 • HTX 3. år
 • Kemi A
 • 12
 • 12
 • 1952
 • PDF

Bjerrumdiagram for Bromthymolblåt | Rapport

Rapporten opstiller et bjerrumdiagram for bromthymolblåt. Teoriafsnittet kommer omkring bjerrumdiagrammer, absorbans og meget mere.

Formål
Formålet med denne rapport er, at beregne syrebrøken, og på baggrund af dette, opstille et bjerrumdiagram for syre-base-indikatoren bromthymolblåt og herfra bestemme dens pKs-værdi.

Du kan læse mere om Bjerrumdiagrammer i vores kompendium om pH-beregninger.

Indhold

1 Formål 1
2 Teori 1
2.1 Absorbans 1
2.2 Syrebaseindikator 1
2.3 Bjerrumdiagrammer, syre-basebrøker 3
2.4 Amfolyt 3
2.5 Forsøget 4
3 Materialer 5
3.1 Apparatur 5
3.2 Kemikalier 5
4 Forsøgsbeskrivelse 5
5 Resultater 6
6 Databehandling 6
6.1 Syre- og base-brøk 6
6.2 Bjerrumdiagram 8
6.3 Bestemmelse af pKs for bromthymolblåt 8
6.4 Spørgsmål 4 8
6.5 Spørgsmål 5 8
6.6 pH i startopløsningen 9
6.7 Reaktionsskema 9
7 Diskussion og fejlkilder 10
8 Konklusion 10

Uddrag

Forsøgsbeskrivelse

150 mL demineraliseret vand overføres til et 250 mL bægerglas. Anbring bægerglasset på en magnetomrører og put en magnetpind i. Start magnetomrøringen, der skal køre under hele forsøget. Tilsæt med fuldpipette 5,0 mL bromthymolblåtopløsning og 0,10 g KH2PO4(s).

pH-metret klargøres og justeres med en puffer, der har pH 7,00. Anbring elektroden i opløsningen, hvor den skal blive stående under hele forsøget.

Tænd og indstil spektrofotometret til 615nm.

Den første måling kan foretages, når den tilsatte portion KH2PO4(s) er helt opløst. Notér pH og opløsningens farve i skemaet. Med engangspipette overføres lidt af opløsningen til en kuvette og absorbansen måles. Efter målingen hældes kuvettens indhold tilbage i bægerglasset. Med engangspipette tilsættes en dråbe 1,0 M NaOH(aq) til opløsningen i bægerglasset (det tilsatte volumen skal ikke måles).

Mål igen opløsningens pH og dens absorbans og notér desuden farven. Hæld igen kuvettens indhold tilbage i bægerglasset. Der tilsættes atter en dråbe 1,0 M NaOH(aq) (to dråber når pH > 6), hvorefter pH og absorbans måles og farven noteres.

Fortsæt indtil absorbansen ikke ændrer sig mere.

Til sidst tabeliseres alle resultaterne... Køb adgang for at læse mere

Bjerrumdiagram for Bromthymolblåt | Rapport

[6]
Bedømmelser
 • 08-10-2014
  ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
 • 04-11-2013
  Virkelig god opgave med meget få mangler
 • 22-11-2016
  virkelig god!! og god hjælp
 • 16-10-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Virkelig god rapport