Bjerrumdiagramer - Rapport i Kemi

 • HTX 3. år
 • Kemi A
 • 12
 • 10
 • 1879
 • PDF

Bjerrumdiagramer - Rapport i Kemi

Rapporten handler om bjerrumdiagrammer. Vi opstiller et bjerrumdiagram for bromthymolblåt og redegør bl.a. for syrebrøker i teoriafsnittet.

Formål:
Formålet med dette forsøg er at udmåle et Bjerrymdiagram for syre-baseindikatoren bromthylmolblåt.

Du kan læse mere om Bjerrumdiagrammer i vores kompendium om pH-beregninger.

Studienets kommentar

Fin rapport. Man bør skelne mellem fejlkilder, som vil påvirke dit resultat i én bestemt retning, og usikkerheder, som ikke påvirker resultat i en specifik retning.

Indhold

Formål: 3
Teori: 3
Materiale: 5
Fremgangsmåde: 6
Resultater: 7
Efterbehandling: 8
Fejlkilder: 10
Konklusion: 10

Uddrag

Fremgangsmåde:
1. Der tændes for spektrofotometeret. Bølgelængden indstilles på 615 nm. pH-metret klargøres og justeres med en puffer, der har pH=7,00
2. Med et måleglas overføres 150 mL demineraliseret vand til et 250 mL bægerglas. Der tilsættes magnetpind og bægerglasset placeres på en magnetomrører. Omrøringen startes. Denne skal køre under hele forsøget.
3. Der tilsættes 5,0 mL bromthymolblåtopløsning med en pipette og der tilsættes desuden 0,10 g KH2PO4.
4. pH-elektroden rengøres grundigt, og dernæst dyppes den i opløsningen. Den bliver stående i opløsningen under hele forsøget.
OBS! Inden målingerne begynder, skal spektrofotometret klargøres og nulstilles.
5. En kuvette fyldes ca. 2/3 op med op med vand. Den skal være helt ren. Man skal holde øverst på kuvetten, så der ikke afsættes fedt mærker på kuvetten. Kuvetten placeres i apparatet og absorbansen indstilles på nul.
6. Når den tilsatte portion KH2PO4 er helt opløst, kan selve målingerne begynde. pH-værdieren og opløsningens farve noteres i et skema.
7. Med dråbepipette overføres lidt af opløsningen til en kuvette og absorbansen måles. Derefter hældes kuvettens indhold tilbage i bægerglasset.
8. Vi Gør en burette klar til brug. Den skal rumme nogle få mL 1,0 NaOH
9. Der tilsættes én dråbe NaOH-opløsning fra buretten til opløsningen i bægerglasset. Derefter måles opløsningens pH og den absorbans og noteres sammen med farven. Deefter hældes kuvettens indhold tilbage i bægerglasset.
10. Der tilsættes atter en dråbe NaOH-opløsning(evt. 2 dråber), hvorefter pH og absorbans måles og farven noteres. Vi fortsætter på denne måde, indtil absorbansen ikke ændrer sig mere... Køb adgang for at læse mere

Bjerrumdiagramer - Rapport i Kemi

[3]
Bedømmelser
 • 16-05-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspirationskilde og en stor hjælp for mig
 • 19-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  De fleste laver dette i kemi B - kæmpe hjælp.
 • 31-03-2015
  Meget god rapport til inspiration