Fremstilling af Bioethanol ud fra Halm

 • HTX 1. år
 • Bioteknologi A
 • Ingen givet
 • 17
 • 3234
 • PDF

Rapport: Fremstilling af Bioethanol ud fra Halm

Rapporten beskriver en fremstilling af bioethanol ud fra halm. Vi undersøger også udbyttet af det fremstillede bioethanol fra halmen.

Formål:
Formålet med denne opgave er at få bioethanol ud fra halm, ved hjælp af forskellige midler såsom enzymer, gær osv. Vi skal også undersøge hvor stort et udbytte af ethanol vi har fået ud fra halmen. Det er en svær proces, da lignocellulose ikke er nem at nedbryde.

Indhold

Forord
Formål
Teori
Logbog
Fremgangsmåde
Hypoteser
Resultat bearbejdning
Sikkerhed
Fejlkilder og Usikkerheder
Konklussion.

Uddrag

Fremgangsmåde
Vi startede med at klippe 15g halm i små stykker uden 1 cm. Lang, for at nedbryder halmens struktur så enzymerne nemmere kunne nedbryde ligningen. Derefter hældte vi 150 ml vand, samt 1,5 mL Koncentreret svovlsyre, i blandingen. Den ionbyttede vand gør at halmens struktur får et større overfladeareal, så svovlsyren nemmere kan nedbryde ligningen. Derefter tog vi kolben med svovlsyre, halm vand og satte det i en autoklave i en time. Autoklaven havde temperatur på 120 °C og det ville få substansen til at blive steriliseret. Efter kolbens tur i autoklaven satte vi kolben med vores substans i op på en magnet-omrører for at justere pH-værdien.

Under Omrøringen havde vi en magnet til at cirkulere rundt i blandingen, og en pH-måler til at måle substansens pH-værdi. Vi tilføjede forsigtigt noget 2M NaOH, så vi kunne få substansens pH-værdi op på 4,8. Derefter hældte vi substansen igennem en si, så vi kunne filtrere sulfaten og salte væk fra substansen. Efter siningen tog vi den filtrerede substans og hældte det i en kolbe igen og tilsatte 480 ml. puffer, vi tilsatte også 1 ml. Novozym 188, 4ml cellulast 1,5L FG Alle disse enzymer er tilsat for at katalyserer nedbrydningen af cellulose til glukose. Derefter hældte bi substansen i en bluecap og rystede bluecapen for at få enzymerne blandet grundigt med resten af indholdet. Derefter satte vi blandingen i et varmebad ved ca. 50 °C. Bluecapen stod i varmebad i 4 dage, hvor varmebadet derefter blev kølet ned til 30 °C.

Vi startede nu med at tage nogle prøver af substansen for at finde ud af hvad glukose-indholdet var inden vi begyndte med fermenteringen. Derefter tilsatte vi gær til vores substans, og rystede blandingen indtil gæret havde opløst sig i blandingen. Vi satte derefter kolben ned i varmebadet igen og denne gang var varmebadets temperatur 30 °C. Kolben fik en prop på med et gæringsrør oven på, med demineraliseret vand i. Nu skulle vi starte med at tage prøver, prøverne skulle tages løbende over 2 uger.

Prøveudtagningerne foregik ved at vi startede med at tage vores substans i enten kolben eller i bluecapen, derefter tog vi et eppendorfrør med en steriliseret pipette tut på, og ved hjælp at tryk sugede en smule af substansen op i pipette tutten, hvorefter vi sprøjtede det ned i et lille plastikbærge. Plastikbærget med vores prøve blev derefter sat på køl. Vi tog på de to uger 10 prøver, både uden gær tilsat og med gær tilsat, altså under fermentering. Efter de 2 uge med prøveudtagning skulle vi have vores substans destilleret.

Vi startede med at hælde vores substans i en rund kolbe, den runde kolbe skulle være halv fyldt, og den skulle placeres i en varmekappe. Varmen fra varmekappen oversteg ikke vandets fordampnings punkt, men netop ethanolens fordampnings punkt, så derfor blev der dannet damp, og dampen blev så ledt over i en beholder, på den måde blev der dannet rent ethanol.

Derefter ville vi finde densiteten af vores væske. Til det brugte vi en analyse vægt og et eppendorfsrør. På den måde kunne vi finde densiteten med meget stor præcision. Vi startede med at tage 10 målinger af demineraliseret vand målinger. Derefter tog vi 10 målinger af vores ethanol, på den måde kunne vi sammenligne alle målingerne ved at finde gennemsnittet, af de 2 forskellige målinger. Vi tog prøver af det demineraliseret vand så vi kunne fjerne usikkerheden på vægten. Gennemsnittet af de tog målinger hjalp os til at regne ud hvad vores vol.% i vores ethanol er. Alle resultaterne kan ses under resultatberegning... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af Bioethanol ud fra Halm

[5]
Bedømmelser
 • 13-11-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  Fin besvarelse, og indholder at det en rapport skal indeholde.!
 • 02-12-2014
  den er god ! qfnm'qån fjq jq qfjqf q
 • 27-02-2015
  Den er god som inspiration :)
 • 15-03-2014
  super godt !!!!!!!!!!!!!!