AT synopsis om Bioethanol | Kemi B og Samfundsfag C

 • STX 1.g
 • AT (Kemi B, Samfundsfag C)
 • Ingen givet
 • 7
 • 1334
 • PDF

AT synopsis om Bioethanol | Kemi B og Samfundsfag C

Vi vil undersøge om biobrændsel kan formindske verdens CO2-udslip i modsætning til konventionelle brændstoffer og derudover finde ud af hvilke holdninger det moderne samfund har til anvendelsen af biobrændsel. Endvidere vil vi undersøge hvilken klasse ethanol tilhører, og hvilke kemiske egenskaber stoffet har.

Problemformulering
Vi vil undersøge om biobrændsel kan formindske verdens CO2-udslip i modsætning til konventionelle brændstoffer og derudover finde ud af hvilke holdninger det moderne samfund har til anvendelsen af biobrændsel. Endvidere vil vi undersøge hvilken klasse ethanol tilhører, og hvilke kemiske egenskaber stoffet har.

Problemstillinger:
• Hvilke kemiske egenskaber har ethanol?
- Kogepunkter.
- Blandbarhed med bl.a. polære - og upolære stoffer.
- Gruppe inddeling ved primær, sekundær og tertiær.
• Hvad forstås der ved 1.- og 2. generations bioethanol?
• Hvad er CO2-udslippet ved biobrændsel i forhold til benzin?
• Hvilke positive og negative effekter medfører biobrændsel?
• Hvilke argumenter er der for og imod biobrændsel og hvor ses de, her vil vi bl.a. fokusere på EU kontra OPEC-landene.

Studienets kommentar

Mangler spørgsmål til videre undersøgelse og perspektivering. Hav lidt mere fokus på metode.

Uddrag

Indledning:
Biobrændsel er i dag et højaktuelt emne. Dette er det bl.a. pga. problematikken mht. -udledningen, der er med til at øge drivhuseffekten. Samtlige lande verden over arbejder i fællesskab på at reducere -udslippet. Her er biobrændsel et godt eksempel på et mere miljøvenligt alternativ til de konventionelle brændstoffer.

Metode:
Naturvidenskabelig: Vi har opsøgt viden omkring den kemiske del af emnet ved brug af den hypotetisk-deduktive metode. Vi opstillede nogle problemer og formulerede nogle teorier i gruppen. Ud fra de teorier fandt vi nogle konsekvenser. Disse konsekvenser testede vi selv eller lænede os op af andres forsøg og empiri.
I forhold til problemet med udledning af CO2 opstillede vi teorien om at ethanol er CO2-neutralt brændstof. Det affødte konsekvensen, at ethanol burde udlede mindre CO2 end benzin under afbrænding. Vi lavede beregninger på dette og bekræftede vores teori... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Bioethanol | Kemi B og Samfundsfag C

[4]
Bedømmelser
 • 18-09-2012
  elsker den her da. dkd kdkd kdkd kkd d
 • 28-10-2012
  Super god opgave. hjalp mig
 • 09-12-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Det er en god opgave. Der er dog nogle problemer med deres udregning af CO2 udslip. 1L af ethanol udleder samme mængde co2 som 1L benzin, ethanolen er bare co2 neutral. Ligeledes er Oktan C8H18 og ikke C8H12 som de skriver :-) Men ellers god opgave til inspiration :-)
 • 17-05-2011
  Temmelig brugbart, kan godt anbefales :)